Vuosaaren terveyspalveluista

Kun Helsingin ensimmäinen terveys- ja hyvinvointikeskus käynnistyi Vuosaaressa, asetettiin tavoitteeksi asiakkaan tarpeista lähtevä, kokonaisvaltainen ja oikea-aikainen palvelu. Sloganiksi valikoitui ”Tulit juuri oikeaan paikkaan, miten voimme auttaa”. Hienot tavoitteet odottavat edelleen toteutumistaan. Kesäkuun asukasillassa niin sote-viraston kuin -lautakunnankin edustajat tiedostivat ongelmat ja vakuuttivat aitoa kehittämishalua. On käsittämätöntä, että muutamaa päivää myöhemmin sote-lautakunta arvioi Vuosaaren terveyspalvelut riittäviksi.  

Kriisiytyneeseen tilanteeseen tarvitaan nopeita ratkaisuja. STM:n suosittelema hoidon jatkuvuusmalli antaa hyviä eväitä. Nykymallissa pitäisi kaikilla olla nimetty tiimi ja yhteyshenkilö, mutta käytännössä asiakas kohtaa aina uuden työntekijän. Hoitajat käyttävät aikaa sen toistamiseen, ettei lääkäreille varata aikoja, ainoastaan terveydenhoitajille, joiden vastaanotolle voidaan tarvittaessa kutsua joku paikalla olevista lääkäreistä. Asiat jäävät epäselviksi tai kesken; seuraa uusi yhteydenotto, jonottaminen, uudet työntekijät ja uusi tehoton prosessi. 

Kesäkuun asukasillassa ehdotin kahden palvelulinjan mallia, joka huomioi erilaiset palvelutarpeet. Monisairailla, paljon palveluja tarvitsevilla olisi tiimistä omalääkäri-omahoitaja-työpari. Satunnaisesti palveluja käyttäville perusterveille henkilöille olisi oma palvelulinja, myös tietyissä päivystystilanteissa. Terveysasemien johtajalääkärin mukaan omalääkärimalli on liian kallis. Olen eri mieltä. Kun huomioidaan nykyinen tehoton, asiakkaiden tarpeisiin vastaamaton resurssien käyttö ja Vuosaaren väestörakenne, uskon että ehdotusta kannattaisi tutkia. Kustannukset ja hyödyt näkyvät sote-palvelujen kokonaisuudessa. Malli mahdollistaa mielekkäät työnkuvat niin kokeneille yleislääkäreille kuin valmistumisvaiheessa oleville; samoin muille ammattilaisille. Ehkä sen avulla madallettaisiin kielimuurejakin.

Ongelmia ei voida enää selittää alibudjetoinnilla ja resurssipulalla. Vuosaaren palvelujen saatavuus ei parane toteamalla, että väestö lisääntyy Kalasatamassakin. Laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut edellyttävät erilaisten palvelutarpeiden huomioimista sen sijaan, että tarjotaan kaikille samaa palvelua. Kyse on ennen kaikkea johtamisesta, tuetaanko asiakaslähtöistä palvelukulttuuria ja osallistetaanko henkilöstöä. Muutoksen tarve näyttää ilmeiseltä.

Pääkaupunkina Helsingin tulisi, esimerkkinä hyvinvointialueille, pikaisesti käynnistää Vuosaaren terveyspalvelujen kehittäminen uusista lähtökohdista. Meille vuosaarelaisille on kertynyt pisin kokemus terveys- ja hyvinvointikeskuksen palveluista – meitä olisi nyt aika aidosti kuulla.

Tuula Kuusisto,
VTK, ent. sotelainen, Vuosaari