Biolämpölaitos on aloittanut lämmöntuotannon

Uusi biolämpölaitos on noussut vauhdilla sataman kupeeseen, Helenin nykyisten voimaloiden viereen. Päätös laitoksen rakentamisesta tehtiin alkuvuodesta 2020 ja ensitulet laitoksessa sytytetään nyt loppuvuodesta 2022. Kuva: Helen Oy

Uusi biolämpölaitos on aloittanut toimintansa. Kuva: Helen Oy

Vuosaaren sataman kupeessa sijaitseva biolämpölaitos on aloittanut lämmöntuotannon suunnitelmien mukaisesti lämmityskaudella 2022–2023. Kaukolämpöverkkoon laitos on tuottanut biomassalla lämpöä 9.12. lähtien. Laitos korvaa merkittävän osan 1.4.2023 suljettavan Hanasaaren voimalaitoksen kaukolämmön tuotantomäärästä, ja se tasapainottaa lämpöenergian hinnanvaihteluita. Hanasaaren sulkemisen myötä Helsingin kaupungin kokonaispäästöt laskevat noin 20 prosenttia. 

Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on yli 260 megawattia, ja sen tuottama kaukolämmön energia vastaa noin neljännestä Helenin kaukolämmön tuotannosta. Laitos vähentää hiilidioksidipäästöjä 700 000 tonnia vuodessa. 

– Vuosaaren biolämpölaitos on yksi suurimmista projekteistamme ja tärkeä askel matkalla kohti hiilineutraalisuutta, jonka olemme asettaneet tavoitteeksemme vuoteen 2030 mennessä. 2020-luvulla tuottamamme kaukolämpö pohjautuu suurelta osin erilaisilla lämpöpumpuilla, sähkökattiloilla ja kestävällä biomassalla tuotettuun energiaan, kertoo Helenin energia-alustasta ja tuotantoratkaisuista vastaava johtaja Timo Aaltonen.

Vuosaaren biolämpölaitoksen suunnittelun lähtökohdiksi otettiin korkea käytettävyys, energiatehokkuus ja laitoksen muunneltavuus erilaisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Laitos ei tuota sähköä, mutta se on muunnettavissa yhdistetyksi kaukolämmön ja sähkön tuotantolaitokseksi investoimalla erilliseen turbiinilaitokseen. Muuntautumiskykynsä ansioista moderni laitos mahdollistaa myös erilaisten polttoaineiden hyödyntämisen. Tulevaisuudessa siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi hiilidioksidin talteenottoa, vedyn tuotantoa ja Power-to-X-teknologioita (P2X).

Laitoksen polttoaineteho on 220 megawattia ja laitoksesta saadaan yli 260 megawattia kaukolämpötehoa, jolloin hyötysuhde on noin 120 prosenttia. 

Vuosaaren biolämpölaitos on suunniteltu siten, että se kykenee käyttämään mahdollisimman monipuolisesti erilaisia biomassajakeita. Pääpolttoaineita ovat erilaiset metsähakkeet ja metsäteollisuuden sivutuotteet, kuten kuori ja puru.