Villenkallion kaava eteni valtuustoon

Havainnekuvassa Rastilantie 2:een suunniteltuja taloja. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Havainnekuvassa Rastilantie 2:een suunniteltuja taloja. Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy

Kaupunginhallitus päätti 6.2. kokouksessaan hyväksyä Villenkallion kaavamuutoksen, joka koskee Kallvikintien varressa olevia kortteleita, viereisiä puisto- ja suojaviheralueita sekä niitä ympäröiviä katualueita.

Kaavaratkaisu mahdollistaa täydennysrakentamisen kuudella asuinkerrostalolla nykyisten Rastilantie 2:n autosuojien ja pelikenttien tilalle sekä Airoparintie 1–3:n kaksikerroksisten asuinkerrostalojen korvaamisen kolmella puurakenteisella asuinkerrostalolla. Kaavaratkaisun mahdollistama asukasmäärän lisäys on noin 500 asukasta.

Asemakaavan muutosta täydennettiin Minja Koskelan (vas.) ja Maarit Vierusen (kok.) vastaehdotuksen mukaisesti: ”Kaupunginhallituksen saaman selvityksen mukaan korttelin 54013 (Airoparintie 1–3) rakennusten purkaminen ei ole ajankohtaista ennen 2030-luvun loppupuolta, jolloin rakennukset ovat tulossa teknisen käyttöikänsä päähän. Kaupunginhallitus pitää tätä suunniteltua aikataulua perusteltuna.” Vastaehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Seuraavaksi kaavamuutos etenee kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.