Villenkallion kaavasta

Tälle kapealle kaistaleelle Kallvikintien ja nykyisten talojen väliin on tulossa kerrostaloja. Ahdasta on!

Tälle kapealle kaistaleelle Kallvikintien ja nykyisten talojen väliin on tulossa kerrostaloja. Ahdasta on!

Keski-Vuosaaressa Kallvikintien varressa ns. Villenkallion kaava eteni 15.2. kaupunginvaltuustossa. Erityisesti Kallvikintien Rastilantien kulmauksesta lähtevän Kallvikintien kapean kaistaleen täyteen rakentaminen romahduttaisi nykyisen arvokkaan ja kauniin maiseman hienoine Antti Miettisen arkkitehtuureineen. Kaavoitus turmelisi tämän maakunnallisestikin arvokkaaksi luokitellun keskeisen  Vuosaaren maamerkin ja miljöön.

1960-luvun lopun ja Vuosaaren kehityksen arkkitehtuurin ja maisemailmeen romuttaisi kapealta noin 30 m x 200 m kaistaleelta purettaviksi tulevat sopusuhtaiset seitsemän kokonaisuuteen elimellisesti kuuluvat tallirivistöt tuhoutuvine viherväylineen. Mahtava sembramäntyjen rivi kaadettaisiin. Tilalle ahdettaisiin 8-kerroksiset kolossikerrostalot. Kaavasta tehty vastaehdotus ei valitettavasti mennyt läpi valtuustossa.

Asian uudelleenharkinta on tarpeen paitsi edellä mainituista syistä myös lukuisista muista hankkeen haitoista ja vaikutuksista. Esimerkkinä sietämättömistä vaikutuksista on tulotie Rastilantieltä jo nyt täyteen rakennetulle tontille. Kalliomaastosta johtuen kapea tulotie jo nykyiselläänkin on varsin hankala tontin runsaan 300 asukkaan tarpeisiin. Inva- ja tavarankuljetukset, palo- ja pelastusjärjestelyt vaarantuvat. Nyt Kallvikintien kaistaleen useamman sadan uuden asukkaan liikennöinti ja rakennusaikainen liikenne aiotaan toteuttaa samasta liittymästä. 

Tätä huonosti harkittua kaavahanketta ovat kaavan valmistelijat perustelleet mahdollisella raitiotiellä Kallvikintielle. Raitiotie ei ole peruste Vuosaaren viher-, ympäristö-, arkkitehtuuri- ja miljööarvojen tuhoamiselle.

Vuosaari-lehden edellisessä numerossa pormestari Vartiainen totesi, että ryhdytäänkö raitiotietä yleensäkään harkitsemaan. Se ajankohtaistuu aikaisintaan ensi vuosikymmenellä, siis tulevan ajan päätöksentekijöille.

Vuosaarelaiset arvostavat viihtyisää vihreyttä, avaraa miljöötä kauniine maisemineen ja luonnon läheisyyttä.

Paremman Vuosaaren puolesta,
Jouko Etelä