Uutelaan rakennetaan uusi luontopolku

1. maailmansodan aikainen tykkipatteri Skatanniemessä. Kuva: Eero Honkanen

1. maailmansodan aikainen tykkipatteri Skatanniemessä. Kuva: Eero Honkanen

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala tiedotti tiistaina 21.3., että Uutelan itärannalle perustetaan uusi luontopolku Särkkäniemen ja Skatanniemen väliin. Reitin turvallisuuden varmistamiseksi jyrkälle kalliorinteelle rakennetaan portaat Skatanniemen tykkipatterin pohjoispuolelle.

Turvallisuuden ja rakennustöiden vuoksi alueelta kaadetaan 20 vaaralliseksi arvioitua puuta, joista osa on kuusikeloja. Lisäksi pudotetaan maahan neljä konkeloa eli toista puuta vasten nojaavaa puuta ja raivataan syrjään aiemmin muinaisjäännöksen päälle kaatuneita puita. Puut jätetään lahopuuksi viereiseen metsään.

Puut ovat vaarallisia, sillä ne voivat kaatua rakennettavalle reitille. Puut myös vaurioittavat muinaisjäännöksen rakenteita. Kapeilta polkukohdilta joudutaan kaatamaan puita, jotta rakennusmateriaaleja pystytään kuljettamaan paikalle.

Puiden kaadot alkavat 23.3. ja päättyvät maaliskuun loppuun mennessä. Näin työt saadaan tehtyä ennen lintujen pesimäaikaa.

Koska kyseessä on muinaisjäännös ja luonnon kannalta herkkä kohde, kaato- ja rakennustyöt tehdään pienillä ja keveillä koneilla. Alueelle kasvamaan jäävien puiden juuria ja muinaisjäännöksen rakenteita suojataan työn aikana.