Puotilanrannan saarelle etsitään toteuttajaa kilpailun kautta

Havainnekuva Puotilanrantaan kaavaillusta asuinalueesta. Saaren kilpailualuerajaus on merkitty punaisella katkoviivalla. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Havainnekuva Puotilanrantaan kaavaillusta asuinalueesta. Saaren kilpailualuerajaus on merkitty punaisella katkoviivalla. Havainnekuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki etsii kumppania Puotilanrantaan rakennettavan saaren kehittämiseen ja toteuttamiseen. Nykyisen Puotilan venesataman alueelle, lähelle Itäkeskuksen palveluja, suunnitellaan uutta naapurustoa noin 2 700 asukkaalle. Yksi alueen kortteleista tullaan toteuttamaan saarena, jonka suunnittelua ja toteutusta kilpailu koskee. Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli Puotilanrannan saarikilpailua kokouksessaan tiistaina 6.6., mutta asia jäi pöydälle. Sitä käsiteltiin uudelleen tiistain 13.6. kokouksessa, jolloin asia hyväksyttiin.

Kilpailun tarkoituksena on löytää saarelle kaupunkitilallisesti, arkkitehtonisesti ja maisemallisesti korkeatasoinen ratkaisu ja sille toteuttaja. Kaupungin tavoitteena on innovatiivinen, laadukas ja vetovoimainen saari asumiselle. Kortteliin tavoitellaan noin 35000 k-m² asuinrakennusoikeutta ja liiketilaa vähintään 700 k-m².    

Kilpailun suunnittelualue on tällä hetkellä pääosin vesialuetta, jolla sijaitsee venesataman laitureita. Saari tulee kytkeytymään Puotilanrannan mantereeseen kahdella sillalla, joiden suunnittelu on osa kilpailutehtävää. Kilpailun lähtökohtana on, että saareen suunnitellaan laadukas julkinen rantareitti sekä kaikille avoin vierailukohde, kuten ravintola.   

Uusi saari sovitettava Vartiokylänlahden maisemaan 

Kyseessä on asuinhanke, jossa meri on läsnä kaikilla sivuilla. Saaren sijainti Vartiokylänlahden kaupunkikuvassa on keskeinen, ja se tulee näkymään sekä Vuosaaren sillalta että Puotilanrannan uuden rantapuiston suunnalta. Kilpailussa nähdään tärkeänä, että uusi rakennettu ympäristö sopii osaksi Puotilanrannan tulevaa kaupunkikuvaa ja Vartiokylänlahden vehreää maisemaa. 

Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, millaisia vaikutuksia suunnitelmilla on Vartiokylänlahden vedenalaiseen luontoon. Merenpohjan kunto vaihtelee lahden alueella ja on heikoin venesataman kohdalla. Saaren rakentamisen vaikutukset esimerkiksi alueen kaloihin, veden virtauksiin ja Vartiokylänlahden pohjukkaan arvioidaan Puotilanrannan kaavaehdotuksen yhteydessä.  

Kilpailuehdotukset jätettävä arvioitavaksi joulukuussa 2023 

Kilpailu käynnistyy, kun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyyikilpailun järjestämisen. Kilpailuehdotukset on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 15.12.2023 kello 12 mennessä. Kaupunki käy keväällä 2024 neuvotteluja parhaiten kilpailun arviointikriteerit täyttäneiden ehdotusten jättäjien kanssa. Kilpailun voittaja selviää keväällä 2024, jonka jälkeen suunnittelualue varataan voittajalle noin kahdeksi vuodeksi. Varauksen aikana selvitetään muun muassa hankkeen toteutumisen edellytyksiä.