Seniorikeskus valmistuu arviolta vuonna 2028

Asukkaat saivat esitää Wanhan Vuosaaren Elojuhlilla 19.8.2023 kysymyksiä kaupungin arkkitehti Jussi Ukkoselle. Tässä esitettyjä kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia. Ensimmäinen osa kysymyksistä julkaistiin 13.9.2023 ilmestyneessä lehdessä, tästä linkistä voi lukea nettilehden jutun.

Onko Keski-Vuosaaressa alueellista väestösuojaa?

– Helsingin pelastuslaitoksen mukaan Keski-Vuosaaressa ei ole yleisiä tai yhteisväestösuojia. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki väestönsuojelu perustuu kiinteistökohtaisiin väestönsuojiin eli rakennusten omiin väestönsuojiin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Väestönsuojamerkki.

Voisiko Mustavuoren 1. maailmansodan aikaiset juoksuhaudat merkitä maastoon?

– Muinaismuistolaki (265/63) rauhoittaa automaattisesti kaikki kiinteät muinaisjäännökset muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta. Laki kieltää kiinteiden muinaisjäännösten kaivamisen, peittämisen, muuttamisen, poistamisen ja muun niihin kajoamisen ilman Museoviraston lupaa. Kiinteiden muinaisjäännösten suojelua valvoo Museovirasto. Muinaisjäännösten kunnostaminen, hoito ja merkitseminen on sekin luvanvaraista. Juoksuhautojen merkitsemisestä maastoon ja opastuksesta niille tulee keskustella Museoviraston kanssa. Tällaisia keskusteluja ei ole tällä hetkellä käynnissä.

Milloin Vuosaaren seniorikeskus valmistuu?

– Arvio käyttöönotosta on vuonna 2028.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kilpailun voittanut Heiska-ehdotus. Seniorikeskus nousee Palvelukeskus Albatrossin yhteyteen.

Seniorikeskus nousee palvelukeskus Albatrossin yhteyteen.

Aiotaanko Vuosaaren Rakkauden Metsää kunnostaa lähivuosina?

– Vuosaaren Rakkauden Metsä, joka on osa Vuosaaren liikuntapuiston puistokokonaisuutta, on valmistunut vuonna 2020. Hiljattain valmistuneelle puistolle ei ole suunniteltu laajempia kunnostustoimia, vaan alue kuuluu yleisen kunnossapidon piiriin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Elokuussa 2020 Porslahden puistoon perustettu Rakkauden Metsä on jo hieman huonossa kunnossa. Milloin sitä kunnostetaan?

Elokuussa 2020 Porslahden puistoon perustettu Rakkauden Metsä on jo hieman huonossa kunnossa. Milloin sitä kunnostetaan?

Minkä skenaarion pohjalta Östersundomin suunnittelua jatketaan?

– Suunnittelua ei ole jatkettu suoraan yhdenkään yksittäisen skenaarion pohjalta, vaan skenaarioiden avulla on arvioitu suunnittelun eri näkökohtia. Suunnittelun etenemisestä voi seurata nyt syyskuussa, kun Östersundomin suunnitteluperiaateluonnos on nähtävillä.

Milloin osoitteessa Vuosaarentie 3 olevan tyhjän tontin rakentaminen alkaa?

– Tontille suunniteltava asuinrakennushanke on rakennuslupavaiheessa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Vuosaarentie 3:ssa olevan tyhjän tontin asuinrakennushanke on rakennuslupavaiheessa. Maaperää on vuosien ajan puhdistettu entisen kaatopaikan kaasuista.

Vuosaarentie 3:ssa olevan tyhjän tontin asuinrakennushanke on rakennuslupavaiheessa. Maaperää on vuosien ajan puhdistettu vanhojen rakennusjätteiden kaasuista.

Milloin tehdään Mosaiikkipuiston perusparannus?

– Mosaiikkipuiston perusparannuksen toteutus on jäänyt odottamaan viereisen Vuosaaren Urheilutalon laajennuksen suunnittelua ja toteutusta. Tavoitteena on, että puiston aluetta ja Urheilutalon tonttia voidaan käyttää yhtenä kokonaisuutena.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Mosaiikkipuiston perusparannus odottaa viereisen Urheilutalon laajennuksen suunnittelua ja toteutusta.

Mosaiikkipuiston perusparannus odottaa viereisen Urheilutalon laajennuksen suunnittelua ja toteutusta.

Milloin osoitteessa Vuosaarentie 10 olevalle tontille täydennysrakennetaan asuinkerrostalo?

– Aiemmin valmistelu kaavamuutos ei ole enää etenemässä, eli sen pohjalta täydennysrakentamista ei ole tulossa. Uusi kaavamuutos riippuu taloyhtiöiden toiveista. Toimituksen huomio: Valtuuston hyväksymä kaavamuutossuunnitelma vedettiin pois taloyhtiön toimesta jo vuonna 2020. Tonttijärjestelyiden jälkeen Asunto Oy Säästöpoijun yhtiökokous päätti 24.4.2023 hakea kaavamuutosta uuden kerrostalon rakentamiseksi yhtiön tontille Vuosaarentie 10:een.