Pääkonttori muuttuu opiskelija-asunnoiksi

Avaran tontti Retkeilijänkadulla.

Avaran tontti Retkeilijänkadulla.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 24.10. Rastilankalliossa osoitteessa Retkeilijänkatu 11–15 tonttien sekä katualueiden asemakaavan muutoksen. Pääosin tyhjillään oleva toimitilarakennus (ent. Avaran pääkonttori) muutetaan opiskelija-asuntolaksi ja toimistotalon pysäköintialueena toiminut rakentamaton tontin osa muutetaan asuinkerrostalotonteiksi.

Kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena tavoitteena on ollut Retkeilijänkadun itäpään kehittäminen rajatuksi ja viimeistellyksi kaupunkikaduksi, jolle liike- ja yhteistilat sekä rakennusten sisäänkäynnit avautuvat. Uusien rakennusten korkeus vaihtelee kuudesta kahdeksaan kerrokseen.

Suunnittelualueen pinta-ala on 5 438 m². Kaavaratkaisussa alueen kokonaiskerrosala on 9 860 k-m², jonka lisäksi tulee rakentaa liiketiloja 380 k-m². Alueelle arvioidaan tulevan noin 220 uutta asukasta. Kaavaratkaisun korttelitehokkuus on 2,4. Kaavaratkaisu tiivistää kaupunkirakennetta Rastilan metroaseman tuntumassa.

Retkeilijänkadun ja Vuoraitin välinen vyöhyke on alun perin kaavoitettu työpaikka-alueeksi, mutta työpaikkatonttien vähäisestä kysynnästä johtuen alueen tontteja on muutettu asumiseen.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaupunki saa tuloja tonttien myynnistä tai vuokrauksesta.