Mistä lisää työpaikkoja Vuosaareen?

Yritysilta.

Helsingin kaupunki järjesti Vuosaaren yrittäjille tiistaina 23.10. Vuotalossa tapaamisen, jossa pohdittiin Vuosaaren kaupallisia asioita ja Vuosaaren kasvua. Tilaisuudessa kuultiin myös tekeillä olevasta Vuosaaren kaupallisesta selvityksestä, jota esitteli kuvassa etuvasemmalla oleva Heikki Hietala Colliers International Finlandista.

Helsingin kaupunginkanslia ja kaupunkiympäristön toimiala järjestivät Vuosaaren alueen yrittäjille tiistaina 23.10. Vuotalossa yrittäjätapaamisen, jossa kerrottiin muun muassa tekeillä olevasta Vuosaaren kaupallisesta selvityksestä. Siinä kartoitetaan elinkeinotoiminnan mahdollisuuksia ja tilatarpeita Vuosaaressa.

– Asukastilaisuuksissa on tullut esiin toiveita työpaikkojen lisäämisestä alueella. Saamamme palaute oli yksi syy elinkeinotoiminnan huomioimiseen. Haluamme kuulla paikallisia yrittäjiä, varsinkin pienyrittäjiä, totesi Vuosaaren asemakaavoituksen tiimipäällikkö, arkkitehti Tuukka Linnas.

– Kaupunki on palkannut kolme yritysluotsia, joiden tavoitteena on lisätä kaupungin ja yrittäjien välistä yhteistyötä (yritysluotsit@hel.fi), kertoi puolestaan elinkeino-osaston erityisasiantuntija Laura Yrjänä.

Edessä ennakoitua suurempi väestönkasvu

Vuosaaren kaavoitusta ratkomaan on perustettu Vuosaari-tiimi, johon kuuluu nyt kuusi arkkitehtiä aiemman yhden sijaan. Vuoden aikana tapahtunut suuri muutos ja panostus johtuvat uudesta yleiskaavasta, joka toteutuessaan tietää Vuosaareen valtavaa asukasmäärän kasvua. Kun asukasmäärä on nyt hieman alle 40 000, niin rakennussuunnitelmien toteutuessa määrä olisi vuonna 2030 jo 60 000 asukasta ja siitä muutama vuosikymmen eteenpäin jopa 80 000! Osa hankkeista on jo alkanut, osa käynnistymässä ja osasta ei ole vielä tehty mitään lopullisia tai virallisia päätöksiä.

Tekeillä Vuosaaren kaupallinen selvitys

– Tekeillä olevan kaupallisen selvityksen tarkoituksena on kartoittaa alueen tulevat liike- ja toimistotilojen määrät ja niille sopivat sijaintipaikat. Tarkoitus on saada alueelle sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa yhdistyvät asuin-, liike- ja toimistorakentaminen, kertoi Markku Hietala selvitystä tekevästä Colliers International Finlandista.

– Liiketilat tulevat jatkossakin keskittymään kauppakeskus Columbuksen, Meri-Rastilan ja Pohjoisen ostoskeskuksen liikekeskuksiin sekä niiden läheisyyteen ja raideliikenteen solmukohtiin. Vuosaaren keskustaan tulee kaupunkimaista rakentamista kivijalkamyymälöineen, Markku Hietala sanoi.

Vuosaaren Pohjoinen ostoskeskus.

Päivittäistavarakauppa määrittää kauppapaikat

–Päivittäistavarakauppa määrittää Vuosaaressa, missä kaupankäynnin pääpisteet ovat. Julkiset palvelut tulevat  myös keskittymään kaupallisten palveluiden yhteyteen. Erikoiskauppa keskittyy jatkossakin Vuosaaren keskustaan ja Columbukseen, Markku Hietala arveli Vuosaaren tulevaisuuden näkymistä.

– Vuosaaren ulkopuolelta ei tänne suurin joukoin tulla asioimaan, siksi Vuosaaren tarjonnalla pitää olla oma rooli ja alueen asukkaille pitää taata mahdollisimman hyvät palvelut, päätteli Vuosaaren kaupallista selvitystä tekevä Markku Hietala Colliers International Finlandista.

Selvityksen on määrä valmistua marraskuussa.

Millainen tarjonnan rooli sitten olisi, sitä pohdittiin työryhmissä. Esiin nousivat kysymykset alueen kohtuuhintaisten, muunneltavissa olevien liiketilojen puutteesta ja tarpeesta.

Vuosaaren satama.

– Pitäisi keskittyä Vuosaaren vahvuuksiin

Vuosaaren erikoispiirteiden ja -osaamisen korostamista peräänkuulutti Visit Vuosaaren tuottaja, yrittäjä Pekka Pirkkala.

– Tuntuu vähän siltä, että nyt mennään vanhoilla eväillä. Meidän tulisi panostaa Vuosaaren vahvuuksien, kuten luonnon, matkailun, merellisyyden ja liikunnan esille nostamiseen sekä sitä kautta niitä tarjoavien palveluiden ja yritysten kehittämiseen.

Pirkkala mainitsi esimerkkeinä Rastilan leirintäalueen ja Vuosaaren sataman työpaikka-alueen kehittämisen. Nyt työpaikkoja ja tuloja alueelle tuovasta Suomen suosituimmasta leirintäalueesta kaavaillaan asuinaluetta, ja satamaan suunniteltu meriteollisuuteen tukeutuvien työpaikkojen alue jäi alun perin kaavaillusta pahasti puolitiehen. Sataman tarjoama valtava potentiaali on edelleen osin käyttämättä.

Rastilan leirintäalue.

Monien pienyrittäjien huolenaiheena oli alueen heikko työpaikkaomavaraisuus.

– Voisin hyvin olla töissä vain illalla, sillä päivällä ei asiakkaita juuri liiku, koska he ovat päivisin muualla töissä, harmitteli eräs yrittäjä.

Myös alueen brändäys voisi olla erilaista. Vuosaari on erittäin ostovoimainen alue. Sitä faktaa ei moni Vuosaaren ulkopuolella taida tietää.

Teksti: Eero Honkanen