Mustakiven korttelitaloa laajennetaan – Tulossa lisää koulutiloja

Mustakiven korttelitalo.

Laajennusosa tulee talon piha-alueelle. Laajennuksen jälkeen koulun väistötiloista voidaan luopua. Kuva: Eero Honkanen / Vuosaari-lehti

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on hyväksynyt Mustakiven korttelitalon laajennuksen ja toiminnallisten muutosten tarveselvityksen.

Mustakiven ala-asteen koulu, Vuosaaren ala-asteen koulu ja Tehtaanpuiston yläasteen koulu yhdistyivät 1.8.2017 Puistopolun peruskouluksi, jossa on noin 850 oppilasta. Koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa: luokat 7.–9. Yläpuistossa (sivukoulu) Mustakiven korttelitalossa osoitteessa Pohjavedenkatu 3 ja luokat 1.–6. Alapuistossa (pääkoulu) osoitteessa Punakiventie 4. Osa koulusta toimii tällä hetkellä väistötiloissa Lohikäärmepolun parakeissa, ja lisäksi koulu käyttää joitakin Vuosaaren lukion aineluokkatiloja.

Mustakiven hankkeessa suunnitellaan aineopetus- ja oppimistilat n. 550 oppilaalle ja n. 45 hengen henkilöstölle. Hankkeessa Mustakiven korttelitaloon rakennetaan tarvittavat aineopetustilat laajentamalla tiloja koulun piha-alueelle, jolloin käytössä olevista väistötiloista voidaan luopua.

Mustakiven korttelitalon tiloissa on peruskoulukäytön lisäksi päiväkoti ja asukaskäyttöä, joiden toiminta jatkuu nykyisellään. Rakennuksen päiväkotia ja koulua palveleva keittiö uusitaan hankkeen yhteydessä.

Puistopolun peruskoulun nykyiset tilat eivät täytä uuden opetussuunnitelman toiminnalle asettamia vaatimuksia. Mustakiven korttelitalon koulutilat on suunniteltu ala-astekäyttöön ja sieltä puuttuvat yläasteen opetukseen vaadittavat aineluokkatilat. Koulutilat on laajennettava vastaamaan Puistopolun peruskoulun yläkoulun oppilaskapasiteettimäärää, jotta väliaikaistiloista voidaan luopua. Ruokailutilat laajennetaan, astiapalautus ja keittiö uusitaan vastaamaan koulun tulevaa oppilasmäärää.

Tilojen muunneltavuus mahdollistaa niiden tehokkaan käytön kulttuuri-, liikunta- ja muiden tilaisuuksien järjestämisen. Lisäksi tarkoituksenmukaisella ja turvallisella tilasuunnittelulla tuetaan aktiivista ilta-, viikonloppu- ja loma-aikakäyttöä. Piha-alueille ei tehdä toimenpiteitä hankkeessa.

Rakennustyö on suunniteltu aloitettavaksi toukokuussa 2019 ja valmistuvaksi elokuussa 2020. Hankkeen kustannusennuste on noin 7,1 milj. euroa ilman arvonlisäveroa.