Merikorttikuja 6:n asemakaavaehdotus nähtävillä

Havainnekuvassa uusia kerrostaloja.

Havainnekuva Merikorttikuja 6:een suunnitelluista kerrostaloista. Havainnekuva: Avarc Arkkitehdit Oy

Kallvikintien varrella olevan Merikorttikuja 6:n asemakaavaehdotus on nähtävillä Helsingin kaupungin sivuilla.

Merikorttikuja 6:een on suunnitteilla kolme 8-kerroksista asuintaloa. Kaavamuutos mahdollistaa talojen rakentamisen Kallvikintien varteen. Alue on yksityisomistuksessa, ja tontilla on tällä hetkellä kuusi kerrostaloa. Rakentamishankkeeseen on lähdetty maanomistajan hakemuksesta. Kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat puisto- ja katualueet.

Kaavaehdotukseen voi esittää muistutusta, joka on jätettävä 5.2.2019 klo 16 mennessä sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@hel.fi tai katuosoitteeseen Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Kallvikintien täydennysrakentaminen pohjautuu mahdollisen pikaraitiotie Raide-Jokeri 2:n tuloon Vuosaareen. Sen on tarkoitus korvata bussilinja 560. Raide-Jokeri 2 saattaisi toteutua 2030-luvulla.