Aurinkolahti-Seuran kirjelmä Uutelasta

Aurinkolahti-Seura on jättänyt Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle seuraavanlaisen kirjelmän, joka koskee Uutelan alueen käyttöä ja valvontaa sekä Uutelan Nuottasaareen ehdotettua mökkikylää.

1. Vandalismi uhkaa Uutelan luonnon säilymistä

Helsingin laajin ja monipuolisin ulkoilualue, Vuosaaren Uutela, on viime vuosina saanut kesäiltaisin tyystin luontoarvoista piittaamattomia käyttäjiä. Vaikka suojelualueella on kaksi opaskarttaan merkittyä keittokatosta ja avotulen teon kieltävät merkit teksteineen, luvattomia nuotioita tehdään maastoon.

Kieltotauluista välittämättä ihmiset sytyttävät nuotioita rantakallioille ja joskus syvemmällekin metsään. On vain ajan kysymys, milloin tuli leviää nuotioista ja tuhoaa Uutelan korvaamattomat luontoaarteet.

Kun lähistöllä asuvat ovat käyneet sammuttamassa kyteviä turpeita ja pyrkineet ottamaan selvää nuotioita sytyttäneistä, he ovat saaneet vastaansa uhkaavaa käytöstä. Tämä kaikki osoittaa, että tulentekijät toimivat tietoisesti kielloista välittämättä.

Koska liikennemerkkien kaltaiset kieltotaulut eivät tuota alueen suojelemisen kannalta toivottua tulosta, Helsingin Aurinkolahti-Seura esittää Helsingin kaupungille nykyistä järeämpiä toimia asiassa.  Näitä olisivat mielestämme:

– tulentekokiellon valvonnan lisääminen joko ulkoilijoista koostuvien partioiden tai uimarannan valvojien toimenkuvan laajentamisen avulla (iltavuorojen käyttöönotto ja valvonta koskemaan myös Uutelan ranta-alueita)

– nykyistä näyttävämpien kieltotaulujen teko ja asettaminen Uutelaan johtavan tien ja luontopolkujen alkuosaan

– sähköpyörien tai mönkijöiden/ sähkömoottorilla varustetun veneen hankkiminen uimarannan valvojien käyttöön

– luvattomien nuotioiden ilmestyttyä poliisien välitön kutsuminen paikalle.

Edellytämme Helsingin kaupungilta selkeämpää otetta Uutelan aluetta koskevaan valvontaan ja alueen suojeluun. Kaupungin tulisi selvittää mahdollisuudet luvatonta tulentekoa koskevan uhkasakon käyttöön,

2. Rakentamisvandalismi uhkaa Nuottasaarta

Pienelle Nuottasaarelle on suunniteltu rakennettavaksi 30 mökkiä, ravintolapalveluita ja saunatiloja.

On oikein, että lautakunta on jättänyt hakemuksen käsittelyn pöydälle ja sen edustajat tutustuvat nyt jalkautuen Uutelan alueeseen ja Nuottasaareen.

Nyt käsillä oleva suunnitelma on vastoin hyväksyttyä Uutela-ohjelmaa.  Se edellyttänee Nuottasaaren rakentamisen lisäksi mittavia infrastruktuurihankkeita muun muassa tiestön osalta. Tämä lisäisi ajoneuvoliikennettä alueella ja vaikuttaisi kielteisesti Uutelan luontoon ja kestävään virkistyskäyttöön.

Edellä todetuista syistä Helsingin Aurinkolahti-Seura vastustaa käsiteltävänä olevaa Nuottasaaren ns. Majamaja-suunnitelmaa.

Helsingissä 2.3.2019
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry
Unto Palminkoski, puheenjohtaja