Biolämpölaitos tulossa Vuosaareen

Helenin Hanasaaren voimalaitos suljetaan vuoden 2024 loppuun mennessä. Lämmöntuotanto korvataan lämmön kierrättämisellä lämpöpumpuilla, energian varastoinnilla ja Vuosaareen suunniteltavalla biolämpölaitoksella.

  Helenillä on keinot korvata kivihiili. Jatkamme investointeja energian laajamittaiseen kierrättämiseen lämpöpumpuilla, samoin meillä on hankkeita lämmön varastointiin. Hieman pidemmällä aikajänteellä selvityksessä on useita päästöttömiä teknologioita, kuten esimerkiksi geoterminen lämpö, merivesilämmön hyödyntäminen ja modulaariset pienydinvoimalat, sanoo toimitusjohtaja Pekka Manninen Helenistä.

Helen on selvittänyt mahdollisuuksia biolämpölaitosten rakentamiseen eri alueille Helsingissä. Helenin hallitus teki suunnittelupäätöksen Vuosaaren biolämpölaitoksesta, ja tavoitteena on mahdollistaa investointipäätös uudesta laitoksesta vuoden 2020 keväällä. Tämä ja aiemmin tehdyt investointipäätökset lämpöpumpuista ja energian varastoinnista mahdollistavat Hanasaaren voimalaitoksen sulkemisen.

– Vuosaareen suunniteltava biolämpölaitos edustaa Suomen mittakaavassa keskikokoista biolämpölaitosta, ja se kattaa noin neljänneksen suljettavan Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilen käytöstä. Suunniteltavan laitoksen osuus Helenin polttoaineiden käytöstä olisi 15 %, sanoo projektipäällikkö Antti Saikkonen.

Laitos sijoittuisi Helenin nykyisen voimalaitostontin viereen Vuosaareen. Laitoksen suunnittelun tavoitteena on, että laitos saadaan tuotantokäyttöön syksyllä 2023.

Nyt tehdyllä ratkaisuilla ei arvioida olevan vaikutuksia kaukolämmön hintaan.