Kun Heteniityntien urheilukenttää rakennettiin…

Heteniityntien kenttää rakennetaan.

Kuvassa Pohjois-Vuosaarta noin vuonna 1966. Heteniityntien urheilukenttää rakennetaan. Kentän reunalla on rakennustyömaiden tiilikasoja. Paikalla valmistettiin myöhemmin myös lasikuituveneitä Vuosaaren Urheilukalastajien toimesta. Kallvikintien reunan talot ovat vielä rakennusvaiheessa. Kallvikintieltä oli tuolloin tieyhteys Heteniityntien kautta Haapasaarentielle yli Vuosaaren puistopolun. Tie meni nykyisen Heteniityntien 1:n kerrostalon kohdilla.

Kuvan vasemmassa reunassa näkyy Heteniityntien kansakoulun pihalla olleita parakkeja, joissa koulua jouduttiin käymään 1960-luvun väestönkasvun takia. Koulun tilat eivät riittäneet alueen nopeasti kasvaneelle lapsimäärälle. Saman ongelman kanssa painitaan nytkin Puistopolun peruskoulussa ja lähivuosina todennäköisesti monilla muillakin Vuosaaren kouluilla.         

Kuva: Vuosaaren Urheilu- ja Askarteluseuran maisemapostikortti