Osallistuvan budjetoinnin suunnitelmat etenevät

OmaStadi Raksa -työpaja.

Ihmisiä kehittämistyössä OmaStadi Raksa -työpajassa helmikuussa. Kuva: Kimmo Brandt, Helsingin kaupungin aineistopankki

Helsingin suurpiirien alueellinen ääni nousi ensimmäisellä kaudella hyvin esiin OmaStadi-palvelussa internetissä ja OmaStadi Raksa -työpajoissa. Kaikkiaan osallistuvan budjetoinnin ensimmäisen kauden aikana osallistujia oli 4 604, ehdotuksia hyväksyttiin 839 ja suunnitelmia tehtiin 365 kappaletta.

Osallistuvan budjetoinnin suunnitelmien hiontavaihe päättyi 8. huhtikuuta. Kevään aikana Helsingin kaupungin asiantuntijat arvioivat suunnitelmien toteuttamista. OmaStadi-palvelussa vireillä oleviin suunnitelmiin laadittiin kaupungin asiantuntijoiden voimin kustannusarviot 15.4.–14.6.

Helsinkiläiset ja kaupungin asiantuntijat kehittivät alkuvuoden ajan yhdessä suunnitelmia alueellisissa OmaStadi Raksa -työpajoissa ja OmaStadi-palvelussa internetissä. Stadiluotsit järjestivät useita tapahtumia ja tapaamisia, joissa tuettiin suunnitelmien hiomista toteuttamiskelpoisiksi.

– Osallistuvan budjetoinnin menetelmien hyödyntäminen on luonut Helsinkiin uudenlaisen yhdessä tekemisen kulttuurin, jossa hyödynnetään kaupunkilaisten omaa osaamista. Kaupungin asiantuntijoiden ammattitaito puolestaan täydentää omalta osaltaan prosessia. Hienoimpia hetkiä ovat olleet ne, jolloin kaupunkilaiset ja asiantuntijat ovat innostuneesti yhdessä miettineet ehdotuksia. Näin ehdotuksista on varmasti saatu kaupunkilaisten kannalta merkityksellisiä suunnitelmia, sanoo Helsingin kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön kehittämispäällikkö Kirsi Verkka.

Osallistuva budjetointi on menetelmänä pitkäjänteinen prosessi

OmaStadi-palvelussa sai viime joulukuun alkuun saakka tehdä ehdotuksia asumisviihtyvyyden kohentamiseksi. Helsinkiläiset tekivät määräaikaan mennessä 1 273 ehdotusta. Suosittuja teemoja olivat muun muassa asukastilat, kulttuuriprojektit, liikuntapaikat ja ympäristöasiat. Helmikuussa järjestettiin alueellisia OmaStadi Raksa -työpajoja kaikissa Helsingin suurpiireissä sekä yksi yhteinen koko kaupungin kattava työpaja.

Tulevana syksynä valmiit suunnitelmat tuodaan helsinkiläisten äänestettäviksi. Äänestyksessä parhaiten menestyneet suunnitelmat otetaan toteutukseen Helsingin kaupungin toimesta vuoden 2020 aikana.

Helsinki avaa vuosittain 4,4 miljoonaa euroa budjetistaan, jolloin asukkaat voivat olla päättämässä siitä, mihin nämä rahat käytetään. Helsingin suurpiireille on kullekin kohdennettu omat budjetit, joiden pohjalta suunnitelmia voidaan toteuttaa. Summat on jaettu suurpiirien asukasmäärän mukaan.