Vuosaaren investoimisesta ja alueella yrittämisestä – eikö investoiminen kannata?

Mikko Laitinen ihmettelee Vuosaari-lehdessä (16.10.2019), miksi investointeja Vuosaareen vastustetaan. Lisäksi Laitinen esittää kritiikkiä Itä-Helsingin Yrittäjiä kohtaan ja esittää kysymyksen, miksi alueen elinvoiman puolesta työtä tekevä lobbaa keskustan investointien puolesta?

Todettakoon aluksi, että Itä-Helsingin Yrittäjät ovat aktiivisesti mukana yhteishankkeissa Vuosaaren kehittämiseksi kuin alueen työvoimaomavaraisuuden kehittämiseksi. Mainittakoon alueen tapahtumista, missä olemme vahvasti mukana ja näkyvillä Vuosaaren Satamapäivä kuin Helsingin Venetsialaiset. Kuten tiedämme, nettolisäys uusissa työpaikoissa on vuoden 2008 taantuman jälkeen keskittynyt pieniin ja keskisuuriin yhtiöihin Suomessa. Näitä yhtiöitä Vuosaaren alueella edustaa osaltaan Itä-Helsingin Yrittäjät.

Laitisen kritisoiman kirjoituksemme taustalla on laajempi poliittinen keskustelu matkustajaliikenteen siirrosta Vuosaareen satamaan. Tämä keskustelu on alkanut Jätkäsaaren sataman ruuhkien ratkaisemiseksi vaadittujen liikennesuunnitelmien ajautuessa poliittiseen umpikujaan. On osaltaan helppoa esittää, että siirretään matkustajaliikenne Vuosaareen ilman, että tämän esityksen taustalla olevia liikenteellisiä ongelmia tarkemmin tutkitaan saatikka ratkaistaan kantakaupungissa. Onpa keskustelussa käsityksemme mukaan myös esitetty, että siirtämällä matkustajaliikenne Vuosaareen saadaan keskustan ilma puhtaammaksi ja saasteet näin ollen pois keskustan alueelta. Toivottavasti Laitinen huomioi myös tämän esittäessään pyynnön satamainvestoinneista matkustajaliikenteen osalta Vuosaareen.

Todettakoon, kuten lainatussa kirjoituksessani Vuosaari-lehdessä (9.10.2019) selkeästi tuon esille, että Vuosaaren satama on tehty tavarasatamaksi. Satamaa suunniteltaessa ja rakennettaessa alueelle kaavailtiin meriklusterin luomista. Kuten tiedämme, Vuosaaren satama valmistui talouden taantumaan ja kamppaili pitkään volyymien kanssa. Tästä syystä meriklusterin luominen alueelle on viivästynyt.

Mikäli poliittisista lähtökohdista tehty esitys henkilöliikenteen siirtämiseksi Vuosaaren satamaan toteutetaan, tarkoittaa se käsityksemme mukaan alkujaan suunnitellun meriklusteriajatuksen hautaamista. Tämä olisi valitettavaa alueen ja erityisesti sataman yritystoiminnan kehittämiselle pitkällä tähtäimellä. Lisäksi matkustajaliikenteen siirto Vuosaareen tulisi olemaan valmis esitetyn arvion mukaan aikaisintaan 2030-luvun lopulla. Kuten alueella asuvat tietänevät, Vuosaaren satama on rakennettu haastavaan paikkaan Natura-alueen viereen ja tämä osaltaan hidastaa lupaprosesseja. On syytä tuoda myös esille, että matkustajaliikenteen siirto Vuosaareen toisi alueelle merkittävästi lisää ajoneuvoliikennettä. Liikenteen lisääntyminen vastaavasti edellyttää alueen tieverkoston laajentamista tai kasvattaa ruuhkia Vuosaaren alueella.

Lainatussa kirjoituksessamme Vuosaari-lehdessä (9.10.2019) tuodaan selvästi esille, että: ”Itä-Helsingin Yrittäjät pitävät tärkeänä, että Itä-Helsinkiä kehitetään pitkäjänteisesti ja alueen työvoimaomavaraisuutta kehittäen.” Tämä näkemys Laitisen kirjoituksessa on jäänyt kovin vähäiselle huomiolle, mikä on valitettavaa. Lisäksi toteamme kirjoituksessamme yksiselitteisesti, että: ”Vuosaaren satamaa tulisi kehittää alueen vahvuudet huomioiden. Tällöin sataman kehittäminen tavaraliikenteen perusteella on ensisijaista.” Vuosaaren satamaa tarvitaan koko Suomen tavaraliikenteelle, ja toivottavasti myöskään meriklusteriajatusta ei käytävässä keskustelussa unohdeta saatikka haudata. Mikäli näin kävisi, olisi se Vuosaaren satama-alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta valitettavaa.   

Lopuksi todettakoon, että on hienoa, että Vuosaaressa on havahduttu siihen, että alue tarvitsee investointeja ja yrittäjyyttä. Tätä asiaa Itä-Helsingin Yrittäjät ovat pitkään pyrkineet tuomaan esille ja tukemaan erityisesti alueen kehittymistä yrittäjämyönteiseksi. Yrittäjien näkökulmasta alueella valitettavan usein on vastustettu alueen kehittämistä ja uusien liiketoimintojen vaatimia investointeja. Tästä syystä onkin hienoa, että alueen asukkaat ovat tältä osin aktivoituneet ja havahtuneet viimein siihen, mitä investoinneilla alueelle on mahdollista saada aikaan. Itä-Helsingin Yrittäjät työskentelevät ja vaikuttavat muun muassa koko Itä-Helsingin kehittämiseksi työvoimaomavaraisemmaksi. Tämä vaikuttaminen jatkuu vahvana myös tulevaisuudessa.

Itä-Helsingin Yrittäjät Ry
puheenjohtaja
Oscari Seppälä