Potkulautapilotti kärsi toimivuusongelmista

Potkulauta-asema Vuosaaressa.

Potkulauta-asema Vuosaaressa.

HSL:n potkulautapalvelun käyttäjät ovat olleet kohtalaisen tyytyväisiä palveluun. HSL testasi tänä vuonna palvelua Vuosaaressa toukokuun puolestavälistä lokakuun loppuun. Potkulautapalvelu peustui kaupunkipyöräjärjestelmän tapaan kiinteisiin asemiin, joilta laudat otettiin käyttöön ja jonne ne palautettiin. Palvelun käyttäjät pitivät HSL:n järjestämän kyselyn perusteella asemallista palvelua parempana kuin asematonta sen selkeyden vuoksi. Potkulautojen sijainti oli aina selvillä, ne eivät lojuneet ympäriinsä ja asemat myös latasivat niillä olevia sähköpotkulautoja.

Yli puolella kyselyyn vastanneista oli kokemusta myös asemattomista potkulautapalveluista Helsingissä.

Potkulaudoilla ajettiin noin 17 000 matkaa

Palvelussa oli tarjolla sekä sähköisiä että potkittavia potkulautoja toukokuun puolivälistä lokakuun loppuun. Asemia oli 28 paikassa eri puolilla Vuosaarta, ja ne kerättiin pois pilotin päätyttyä. Asemat pyrittiin sijoittamaan niin, että ne palvelisivat ihmisten liikkumistarpeita asuin-, työ-, asiointi- ja virkistyspaikkojen välillä.

Palvelua käytettiin palveluntoimittaja Samocat Sharingin sovelluksella. Tavallisen potkulaudan käyttö maksoi 50 senttiä ensimmäiseltä viideltä minuutilta ja viisi senttiä seuraavilta minuuteilta. Sähköpotkulaudasta puolestaan veloitettiin yksi euro ensimmäiseltä viideltä minuutilta ja 15 senttiä seuraavilta minuuteilta.

Esimerkiksi 15 minuutin käyttö maksoi tavallisella potkulaudalla yhden euron ja sähköpotkulaudalla 2,5 euroa. Hinnat olivat hieman edullisempia verrattuna Helsingin kantakaupungissa toimiviin sähköpotkulautapalveluihin.

HSL markkinoi Samocatin palvelua Vuosaaressa ennen palvelun käynnistymistä ja sen aikana. Palvelulle tehtiin kampanjasivu (hsl.fi/potkulaudat), ja asemien sijainnit sekä lautojen saatavuustiedot näytettiin myös Reittioppaassa.

Kampanjoinnista huolimatta palvelun käyttäjämäärät jäivät odotettua vähäisemmäksi: laudoilla ajoi reilut 4 000 ihmistä. Matkoja ajettiin noin 17 000. Niistä 70 % tehtiin sähkölaudoilla ja 30 % tavallisilla potkulaudoilla. Käyttöaste oli alhainen, noin 0,4 matkaa potkulautaa kohden päivässä, mikä on samalla tasolla Vantaan kaupunkipyörien käyttöasteen kanssa. Eniten matkoja ajettiin kello 16–23. Keskimääräinen matkan kesto oli 19 minuuttia. Suosituin potkulauta-asema oli ”Metro itä”, joka sijaitsi Vuosaaren metroaseman itäpuolella.

Potkulautoja käytettiin lähinnä satunnaisilla matkoilla

Asiakaskyselyn perusteella Samocatin potkulautoja ei käytetty säännölliseen liikkumiseen, sillä suurin osa oli käyttänyt lautaa vain muutaman kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vastaajista lähes puolet kertoi ajelleensa laudalla huvikseen, ja 44 prosenttia kertoi käyttäneensä niitä vapaa-ajan matkoilla. Työmatkoilla lautoja kertoi käyttäneensä reilu viidennes.

Potkulaudat korvasivat eniten kävely- (46 %), bussi- (28 %) ja pyörämatkoja (20 %), mutta myös automatkoja (12 %). Lähes kolmannes vastasi, ettei potkulauta korvannut muita kulkutapoja, mikä selittyy huviajeluiden suurella määrällä. Lähes joka toinen vastaaja koki saaneensa palvelusta ajallista säästöä, rahallista säästöä vain noin joka kymmenes.

Palvelun ideaa pidettiin hyvänä, mutta sen laadussa todettiin olevan puutteita. Toimivuusongelmista johtuen palvelua ei oltu kovin halukkaita suosittelemaan ystäville (NPS-arvo heikko), mutta palveluun oltiin kuitenkin kohtalaisen tyytyväisiä (yleisarvosana 3,44 asteikolla 1–5, jossa 1 huonoin ja 5 paras arvosana).

– HSL toteutti potkulautapilotin IdeaLab-hankekilpailun tuloksena, emmekä ole nyt jatkamassa yhteistyötä Samocat Sharingin kanssa. Saimme kokeilusta arvokasta oppia ja kokemusta, jota hyödynnämme kestävän liikkumisen edistämistyössämme, kertoo HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.