Vartiokylänlahden alueen suunnittelu etenee

Vuosaaren sillan alitukseen liittyviin reitteihin toivottiin parannuksia.        Kuva: Sanna Meriläinen

Vuosaaren sillan alitukseen liittyviin reitteihin toivottiin parannuksia. Kuva: Sanna Meriläinen

Vartiokylänlahden alueelle laaditaan lähivuosina suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko. Suunnittelu painottuu erityisesti kolmeen uuteen asuinalueeseen. Vartiokylänlahden ympäristö säilyy muuten pääosin virkistysalueena. Suunnitelmien valmistelua varten kysyttiin asukkaiden mielipiteitä viime keväänä. Eniten palautetta keräsivät luonnonympäristöön sekä suosikkipaikkoihin ja reitteihin liittyvät kysymykset.

Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palvelurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen laadittavassa kaavarungossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, kuten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt.

Suunnitteluperiaatteiden painopisteenä ovat uudet ja täydentyvät asuinalueet. Vartiokylänlahden alueelle suunnitellaan kolmea uutta asuinaluetta, jotka ovat Puotilanranta nykyisen Puotilan venesataman paikalla, Rastilanranta Meri-Rastilan ja merenrannan välissä sekä myöhemmässä vaiheessa Rastilan kartanon alue. Vartiokylänlahden ympäristö säilyy pääosin virkistysalueena.

7 500 karttavastausta

Asukkailta on kerätty palautetta keväällä 2019 karttakyselyn avulla, jonka tulokset on nyt analysoitu ja koottu raporttiin. Maalis–huhtikuussa avoinna ollut kysely oli suosittu; vastaajia oli 650 henkilöä. Yksittäisiä karttavastauksia saatiin noin 7 500 kappaletta ja avovastauksia yli 900. Alueella järjestettiin myös kolme yleisötilaisuutta kevään aikana.

Eniten vastattiin kysymykseen säilytettävistä luonnonympäristöistä sekä suosikkireiteistä ja -paikoista. Monet vastaajat korostavat koko lahden kiertämisen merkitystä yksittäisen paikan sijasta. ”Vartiokylänlahden lenkki on itäinen Töölönlahti, jossa on kiva lenkkeillä kavereiden kanssa”, toteaa eräs palautteen antaja.

Myös avokysymyksiin, joissa kysyttiin, millaisia tulevaisuuden asuinalueet Puotilanranta, Rastilanranta ja Rastilan kartanon alue voisivat olla, tuli runsaasti vastauksia. Puotilanrantaan toivottiin muun muassa rantabulevardia, jonka varrella olisi kahviloita ja palveluita, leikkipaikkoja, laitureita, istumapenkkejä ja vehreyttä. Rastilanrannan asuinalueen koon toivottiin säilyvän maltillisena ja luonnonmukaisena, ja monipuolisen metsäalueen säilyvän. Rastilan kartanon alueella olevan leirintäalueen säilymistä toivottiin monessa vastauksessa. Muuten toivottiin meren ja ranta-alueen säilyvän ja rakentamisen olevan pienimuotoista.

Karttakyselyn yhteydessä oli myös mahdollista ilmoittautua sparrausryhmään. Ryhmään ilmoittautui 47 henkilöä ja ryhmä on kokoontunut kuluneen syksyn aikana kerran. Ryhmässä on työstetty kyselyn tuloksia sekä suunnitteluperiaatteiden teemoja.

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet tulevat nähtäville keväällä 2020. Lautakunta päättää suunnitteluperiaatteista syksyllä 2020, jonka jälkeen työtä jatketaan kaavarungon laatimisella.