Mitä Uutelan Halkullanniemeen ja Nuottasaareen kuuluu?

Itäisen alueyksikön asemakaavoituksen Vuosaari–Vartiokylänlahti-tiimin tiimipäällikkö Tuukka Linnas Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta, mitä Uutelan Halkullanniemen länsiosaan ja Nuottasaareen laadittavalle asemakaavalle kuuluu?

– Halkullanniemen länsiosan ja Nuottasaaren asemakaava on valmisteilla kaupungin karttapalvelusta löytyvän osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti: bit.ly/2NjL4wk. Kaava ehdittiin viedä luonnosvaiheeseen kevään 2019 MajaMaja-hankkeen suunnitteluvarausesitystä varten.

Lautakunnan päätöksen pohjalta arvioimme nyt suunnitteluratkaisua uudelleen. Samassa yhteydessä tutkitaan toimivat kulkuyhteydet alueelle eri kulkumuodoilla. Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus saadaan lautakunnan päätettäväksi vuoden 2020 aikana.

Onko MajaMajan Oy:n mökkikylähanke yhä ajankohtainen Nuottasaareen?

– MajaMaja Oy:n hanke ei saanut suunnitteluvarausta alueelle eikä näin ollen ole osallisena alueelle laadittavassa asemakaavassa. Alkuperäisen osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti alueelle tutkitaan kuitenkin pienimuotoisempien merellisten palveluiden sijoittumista kaupungin merellisen strategian pohjalta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Nuottasaari ja sinne johtava silta. Kuva: Matti Koivisto

Nuottasaari ja sinne johtava silta. Kuva: Matti Koivisto

Miksi alueella ei saa vielä liikkua ja esimerkiksi Nuottasaareen johtava silta on suljettu sekä vartioitu?

– Alue ei ole vielä yleistä virkistysaluetta eikä siksi myöskään yleisten alueiden ylläpidossa, vaan sitä ylläpidetään kaupungin omistamina kiinteistöinä, joilla on ollut asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksia. Asuinrakennus on edelleen olemassa, ja se on tarkoitus suojella tulevassa kaavassa. Vapaa-ajan asuinrakennus Nuottasaaresta on purettu ja sen paikalla on sepelikenttä.

Koska alue ei nykyisellään ole sovelias vastaanottamaan yleistä virkistyskäyttöä, on kulkua sinne rajoitettu kyltein ja portein. Saarelle johtava silta ei nykyisellään täytä turvallisuusmääräyksiä, joita yleisen alueen sillalta vaaditaan. Myös saaren reitistö täytyy suunnitella ja toteuttaa ennen alueen avaamista, jottei alueen aluskasvillisuus kärsi liikaa.

Kenelle kuuluu sillan vieressä oleva rakennus?

– Rakennus ja sen ympäristö kuuluu samaan kaupungin omistamaan kiinteistöön kuin sen vieressä oleva asuinrakennus.

Haastattelu: Antti Honkanen