Mosaiikkikorttelista kilpailu

Suunnittelualue on Vuosaaren metroaseman, kauppakeskus Columbuksen, Vuotalon, Vuosaaren Urheilutalon ja uuden lukion vieressä.

Suunnittelualue on Vuosaaren metroaseman, kauppakeskus Columbuksen, Vuotalon, Vuosaaren Urheilutalon ja uuden lukion vieressä.

Helsingin kaupunki etsii kumppania Vuosaaren keskustan Mosaiikkikorttelin kehittämiseen. Sen puitteissa järjestetään kilpailu. Metroaseman ja kauppakeskus Columbuksen välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue on tarkoitus muuttaa tehokkaaksi ja toiminnoiltaan monipuoliseksi osaksi Vuosaaren keskustaa.

Bussiterminaali saattaa siirtyä

Metro- ja paikallisbussiliikenteen terminaali sekä tulevaisuudessa Jokeri 2 -pikaraitiotien päätepysäkki sijoittuvat aivan korttelin viereen. Bussiterminaalin siirtäminen Valkopaadentieltä Tyynylaavantielle halutaan mahdollistaa tulevaisuudessa, joten suunnitteluratkaisun tulee vahvistaa Tyynylaavantien ja Mosaiikkitorin välistä yhteyttä.

Kilpailun tavoitteena on löytää korttelille 54178 kaupunkitilallisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti tehokas ratkaisu ja sille toteuttaja. Kortteliin tavoitellaan noin 20 000 k-m2 asuinrakennusoikeutta ja toimi- sekä liiketilaa vähintään 4 000 k-m2. Mahdollisimman suuren toiminnallisen monipuolisuuden ja työpaikkamäärän saavuttaminen on osa kilpailutehtävää. Kilpailumuotona on ilmoittautumis- ja neuvottelumenettely.

Asuntotuotannolta toivotaan monipuolisuutta, ja erilaiset erityisasumisen muodot, kuten palvelu- ja opiskelija-asuminen ovat mahdollisia. Monipuolinen hallintamuotojakauma (puolihitas, aso) katsotaan eduksi hankeen toiminnallista sisältöä arvioitaessa. Asuntotuotannosta voidaan toteuttaa vuokra-asuntotuotantona enintään 50 %.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuvassa Mosaiikkikortteli Vuosaarentien suunnasta. Kuvassa näkyy myös kaavailtu Raide-Jokeri 2:n reitti. Havainnekuva: Helsingin kaupungin asemakaavapalvelu

Havainnekuvassa Mosaiikkikortteli Vuosaarentien suunnasta. Kuvassa näkyy myös kaavailtu Raide-Jokeri 2:n reitti. Havainnekuva: Helsingin kaupungin asemakaavapalvelu

Suunnittelualueella sijaitsee tällä hetkellä pysäköintikäytössä oleva rakentamaton liike- ja toimistotontti sekä urheilutoimintaan tarkoitettu tontti. Naapuritontille valmistuu syksyllä 2021 Vuosaaren uusi lukio.

Kilpailussa on tarkoitus löytää suunnittelualueelle kilpailun tavoitteet täyttävä, teknis-taloudellisesti toteutuskelpoinen ratkaisu ja sille toteuttaja sekä neuvotella tämän kanssa esisopimus tonttien vuokraamisesta toteutusehtoineen.

Ensimmäisessä vaiheessa kilpailijat esittävät kilpailuehdotuksena alueelle luonnossuunnitelman. Kilpailuehdotukset on jätettävä arvioitavaksi viimeistään 31.8.2020. Toiseen vaiheeseen valitaan enintään kolme parasta kilpailuehdotusta laatinutta. Kilpailijoiden valinta tehdään tämän kilpailuohjelman mukaisten arviointikriteerien pohjalta syyskuussa 2020. Toisen vaiheen kilpailuehdotukset on tarkoitus jättää arvioitaviksi alkuvuodesta 2021.

Tavoitteena on, että kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailun voittajasta ja esisopimuksen hyväksymisestä keväällä 2021. Tonttien vuokrausperiaatteet vahvistetaan tämän jälkeen kaupunginvaltuustossa.

Aiheeseen voi tutustua lisää täällä.