Biolämpölaitoksen rakentaminen alkoi

Biolämpölaitosta rakennetaan.

Biolämpölaitosta rakennetaan. Kuva: Eero Honkanen

Vuosaareen tulevan biolämpölaitoksen rakentamista ennakoivat maansiirtotyöt on aloitettu Vuosaaren Helenin voimaloiden luona sataman lähellä. Varsinaiset rakennustyöt alkavat tänä syksynä ja laitoksen arvioidaan olevan käytössä 2022–2023.

Laitoksen pääpolttoaineena tulee olemaan metsätalouden sivutuotteena syntyvä hake. Energiatehokkuudessa tullaan hyödyntämään savukaasujen lämmöntalteenottolaitosta ja erikoisia lämpöpumppuja. Laitoksen koko on 260 MW ja sen osuus Helsingin polttoaineenkulutuksesta on noin 15 %. Hankkeen investointiarvo on noin 260 miljoonaa euroa.

Havainnekuvassa näkyy valkoisella biolämpölaitoksen sijainti Helenin Vuosaaren voimalaitosalueella. Havainnekuva: Virkkunen & Co Architects

Havainnekuvassa näkyy valkoisella biolämpölaitoksen sijainti Helenin Vuosaaren voimalaitosalueella. Havainnekuva: Virkkunen & Co Architects