Käenpiika – huomaamaton tikkalintu

Vuosaaren luonto -palstalla tutustutaan Vuosaaren luontoon.

Käenpiika – huomaamaton tikkalintu

Käenpiika.

Vaikea sanoa, kuinka usein lintu hoitaa käen poikasia, koska käen yleisimmät isäntälinnut ovat muun muassa leppälintu, västäräkki tai niittykirvinen. Käen munat ovat linnun kokoon nähden pieniä ja muistuttavat väritykseltäänkin emolinnun munia. Käenpiika (Jynx torquila) on suhteellisen harvalukuinen, mutta varsin huomaamattomana tikkalintuna vaikeasti havaittava.

Lintu saapuu tropiikista vapun tienoilla. Tyhjentää sumeilematta siellä olevat emolinnun munat. Käenpiika hautoo ja ruokkii kyllä omat munansa. Tämä vähemmän korea ja ”huonotapainen” pieni tikkalintu on mielestäni kuitenkin sympaattinen. Jokaisella linnulla ja muillakin eläimillä on omanlaiset selviytymiskeinonsa. Eihän luontokappaleilla sinällään ole ihmisen moraalia, vaikka niin väitettäisiinkin.

Käenpiian levinneisyysalue on lähes puoli maapalloa. Muurahaisia ja niiden munia kyllä riittää, ja ovathan nekin aivan välttämättömiä monimuotoisuuden kannalta. Käenpiika on lajina silmälläpidettävä uhanalaisuusluokituksessa. Kiva pikku erikoisuus Vuosaaren linnustossa. Se voi pesiä aivan pihapiirissäkin omakoti- ja rivitaloalueilla.

Markku Piipponen