Asukastalot vajaakäytöllä – tarvitaanko niitä kaikkia?

Viime Vuosaari-lehdessä oli Minna Suoknuutin valaiseva kirjoitus Saseka-talon toiminnasta asukastalona viimeiset 25 vuotta. Talon omistaa paikallinen pysäköintiyhtiö, jonka osakkaina on alueen kiinteistö- ja taloyhtiöitä. Kyseisen kirjoituksen mukaan Saseka-talon käyttöasteessa on toivomisen varaa. Talo vaatisi myös remonttia.

Saseka-talon lisäksi Vuosaaressa on kolme muutakin asukastaloa: Gabro-talo Leikosaarentiellä, Vuosaaren lähiöasema Keski-Vuosaaressa ja asukastalo Kulkuri Rastilassa. Näistä ainakin Gabro-talo on vajaakäytöllä. Talon omistajana on tässäkin tapauksessa paikallinen pysäköintiyhtiö, Kallahden Pysäköinti I Oy ja sen osakkaina puolestaan Helsingin kaupungin Heka-yhtiö ja kaksi paikallista taloyhtiötä.

Iiluodonkulma Leikosaarentiellä on toinen näistä Gabro-taloa pysäköintiyhtiön kautta omistavista taloyhtiöistä. Maksamme joka kuukausi Gabro-talosta määrätyn yhtiövastikkeen, käytettiinpä talon tiloja tai ei. Taloyhtiömme osakkaat maksavat  vastiketta ”tyhjästä”,  jolle ei ole tarvetta ja käyttöä.

Joitakin vuosia sitten esitimme Helsingin kaupungille taloyhtiömme irtaantumista kokonaan Gabro-talon omistuksesta. Vastaus oli kielteinen.

Onko Vuosaaressa tällä hetkellä liikaa asukastaloja? Eikö voitaisi tehdä perusteellinen selvitys niiden käyttöasteista ja tarvittaessa lopettaa joku niistä. Samalla pitäisi tehdä mahdolliseksi niiden talo- ja kiinteistöyhtiöiden, joilla ei ole asukastaloissa mitään käyttöä ja omistustarvetta, irtaantuminen asukastalon omistuksesta.

Timo Ylönen,
Asunto Oy Iiluodonkulman hallituksen jäsen,
Kallahden Pysäköinti I Oy:n hallituksen jäsen