Mediataiteesta uusi harrastus?

Jenni mediataiteen kuvausretkellä.

Jenni mediataiteen kuvausretkellä.

Helsingin kuvataidekoulu on laajentanut toimintaansa Vuosaaressa tänä syksynä. Koulu tarjoaa lapsille ja nuorille ensimmäisenä kuvataidekouluna Suomessa mahdollisuuden opiskella taiteen perusopetuksen Mediataiteen laajaa oppimäärää. Sarjakuvan, animaation, valokuvauksen, elokuvan ja mediataiteen erilaisten kiehtovien projektien tekeminen on nyt mahdollista uusissa ryhmissä Vuosaaren Gabro-talolla. Ryhmissä on vapaita paikkoja innokkaille taiteen ja teknologian oppijoille. Mediaryhmien teoksia on esillä kuvataidekoulun Kuvaa!-näyttelyssä joulukuussa Vuotalossa.

Opetus mediaryhmissä on moniaistista, rauhallisesti etenevää ja omiin kokeiluihin kannustavaa. Tarinallisuus sekä oppilaiden omat kokemukset, taidot ja ajatukset ovat tekemisen lähtökohtana. Todellisuuden, lisätyn todellisuuden ja fantasian eroja tarkastellaan oman tekemisen myötä. Mediataideopetus rohkaisee oppilaiden kasvua luoviksi ja valppaiksi ajattelijoiksi, jotka pystyvät hyödyntämään kuvataidekoulussa oppimiaan mediataitoja monipuolisesti.

Vuosaaren mediaopettaja Paula Ahola pohdiskelee kysymystä, mitä kaikkea mediataide voi olla.

– Minulle opettajana mediataiteen opetus tarkoittaa, että käytössä on perinteisten kuvan tekemisen välineiden lisäksi paljon uusia. Haluan seurata kaikenlaisia mediataiteen ilmentymisen muotoja ja tuoda niitä oppilaiden tietoisuuteen. Kiteytettynä voisi sanoa, että ollaan uteliaita taiteen uusille muodoille. Mediatunneilla työskennellään muun muassa paperi-, vaha- ja piirrosanimaatioiden parissa. Lisäksi  kuvataan paljon sekä valokuvia että videoita ja tehdään kuvankäsittelyä ja digipiirrosta. Välillä piirretään ja maalataan animaatiohahmoja tai rakennellaan lavastuksia, toisinaan tehdään kuvausretkiä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Jennin digipiirros.

Jennin digipiirros.

Paula kuvaa innostavasti uusia kokeiluja ja ideoita mediataiteen opetukseen liittyen.

– Mediataiteen suhteen on niin paljon kaikkea kiinnostavaa opittavaa! Kokeilin hiljattain eräänlaista piirustusohjelmaa pädillä, jonka avulla oli mahdollista piirtää ikään kuin kolmiulotteista viivaa tilaan. Kummallinen kokemus! Haaveilen, että pääsisimme oppilaiden kanssa kuvaamaan Vuosaaren korkean tornitalon Cirruksen katolle. Sieltä käsin olisi mahtavaa kuvata valomaalauksia ja pitkän valotusajan videoita.

– Ryhmiin mukaan tullakseen ei tarvitse mitään erityisiä taitoja tai välineitä. Tekeminen on niin monipuolista, että varmasti löytyy omat suosikki-ilmaisumuodot. Vaikka työskentelyssä käytetään monenlaisia välineitä, pääpaino on kuitenkin omassa ilmaisussa. Ei siis tarvitse olla mikään tekniikkaexpertti osallistuakseen tunneille. Rohkeasti mukaan vaan!

Ilmoittautuminen Gabro-talon (Leikosaarentie 20-22) ryhmiin: kuvataide.fi/eepos
– ke mediaihmettelijät (6–8-vuotiaille) klo 16–17.30 (lukukausi 175 €)
– ke mediakeksijät (9–11-vuotiaille) klo 17.45–20 (lukukausi 195 €)
– pe mediakeksijät (9–11-vuotiaille) klo 15.15–17.30 (lukukausi 195 €)
– pe valokuvaus/mediatutkijat (12–17-vuotiaille) klo 17.30–19.45 (lukukausi 210 €)

Teksti ja haastattelu:
Johanna Rapinoja