Vanhasta lämpökeskuksesta

Satamasaarentien entinen lämpökeskus on lumipeitteen alla näin siistin valkoinen.

Satamasaarentien entinen lämpökeskus on lumipeitteen alla näin siistin valkoinen.

Rita Larjovaara otti Vuosaari-lehden viime numerossa esiin kuvan kanssa Satamasaarentie 3:ssa sijaitsevan vuonna 1973 valmistuneen entisen lämpökeskuksen kunnon. Lähdin kirjoituksen ja sosiaalisessa mediassa käytyjen keskustelujen johdosta selvittämään hieman asiaa. Rakennelma on sr-2a merkinnällä suojeltu, mutta yksityisessä omistuksessa.

Olen samaa mieltä kirjoittajan kanssa, että likainen ja selkeästi kunnostuksen tarpeessa oleva torni herättää ikävällä tavalla huomiota muuten viihtyisässä Satamasaarentien ympäristössä. Olen ollut asiasta nyt yhteydessä kaupungin rakennusvalvontaan ja pyytänyt, että he alkaisivat selvittää tilannetta. En tiedä vielä mihin toimenpiteisiin rakennusvalvonta ryhtyy, mutta toivon, että tätä kautta saataisiin tilanteeseen selvyyttä ja ennen pitkää myös korjaus.

Ville Jalovaara,
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)