Vapaaehtoistoiminnan verkosto rohkaisee toimimaan Vuosaaren hyväksi

Kuva: Laura Musta

Seurakuntakeskus Valon täytti viime syyskuussa iloinen puheensorina. Paikan päälle oli kokoontunut edustajia Vuosaaressa toimivista vapaaehtoistoimintaa tarjoavista organisaatioista ja yhdistyksistä. Kaikkia heitä yhdistää ainakin yksi asia: he haluavat edistää vapaaehtoistyön mahdollisuuksia Vuosaaressa. Käynnissä oli keväällä 2020 Vuosaareen perustetun Vapaaehtoistoiminta Vuosaaressa -verkoston kokoontuminen.

Verkosto sai alkunsa, kun yhdyskuntatyöntekijä Minna Suoknuuti sekä Vuosaaren seurakunnan vapaaehtoistyöstä vastaava diakoniatyöntekijä Heidi Viita-Virtanen kävivät yhdessä lounaalla. Ajatuksia vaihdettiin Vuosaaren alueen haasteista ja molempien työssä kohtaamista kysymyksistä. Pian tultiin yhdessä siihen tulokseen, että Vuosaaressa voisi olla enemmänkin verkostoyhteistyötä vapaaehtoistoiminnan ympärillä.

Monia toimijoita

Vuosaaressa on monia järjestöjä ja organisaatioita, jotka tarjoavat vapaaehtoistyötä. Verkoston tavoitteena on tarjota vertaistukea vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Korona-aikana vapaaehtoistoiminnan verkosto on koettu tärkeänä, koska koronan tuomat haasteet ovat usein olleet yhteisiä kaikille vapaaehtoistoimintaa tarjoaville tahoille. Verkostossa on esimerkiksi kannettu yhteistä huolta siitä, miten löytää ja sitouttaa vapaaehtoisia toimintaan aikana, jolloin moni toiminta on tauolla. Verkoston rikkautena on ollut myös se, että eri organisaatioiden työntekijät pääsevät tutustumaan toistensa toimintaan ja tarvittaessa vinkkaamaan kohtaamilleen ihmisille myös muiden tarjoamista palveluista.

Vapaaehtoistoiminnan verkosto on alkutaipaleellaan saanut jo paljon aikaan. Ensimmäisen kokoontumisen jälkeen koottiin Vuosaari.fi-sivustolle esittelyt verkostossa mukana olevien organisaatioiden tarjoamasta vapaaehtoistoiminnasta.

– Vuosaari-Seura lähti heti innolla mukaan tähän hankkeeseen ja nyt vuosaarelaiset pääsevät yhdeltä nettisivulta katsomaan, millaisia vapaaehtoistehtäviä alueellamme on tarjolla, yhdyskuntatyöntekijä Minna Suoknuuti kertoo.

Yhdistysten on edelleen mahdollista saada esittelyteksti tarjoamistaan vapaaehtoistehtävistä Vuosaari.fi -sivustolle. Parhaiten se onnistuu ottamalla yhteyden suoraan Vuosaari-Seuraan (vuosaariseura@vuosaari.fi).

Tulossa minimessut

Vapaaehtoistoiminnan verkoston yhtenä tavoitteena on suunnitella vapaaehtoistoiminnan minimessuja Vuosaareen. Verkosto toivookin, että mahdollisimman moni vapaaehtoistoimintaa tarjoava yhdistys tai muu organisaatio lähtisi mukaan esittelemään omia vapaaehtoistyön mahdollisuuksia minimessuille. Alustavasti minimessuja suunnitellaan järjestettäväksi syksyllä 2021.

Verkoston jäsenet haluavat rohkaista vuosaarelaisia toimimaan oman asuinalueensa hyväksi. Kyse ei ole ainoastaan antamisesta, sillä vapaaehtoistyössä saa myös itse paljon omaan elämäänsä. Näin on kokenut myös Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuoneella vapaaehtoisena toiminut Mariel Tammilehto, joka kertoo vapaaehtoistyön antaneen hänelle tärkeitä kokemuksia ja hyvää työkokemusta itselle tärkeän aiheen äärellä. Tyttöjen olohuoneen tyttötyön johtaja Susanna Kuusisto haluaa rohkaista jokaista vapaaehtoistyöhön:

– Monessa tehtävässä ei vaadita aiempaa kokemusta tai erityistä osaamista. Oma into työtä kohtaan riittää.

Myös Jaana Tapaninen MLL Vuosaaresta korostaa vapaaehtoistyön positiivisia vaikutuksia ihmisten elämään. MLL:n vapaaehtoisilleen teettämän kyselyn tuloksena selvisi, että moni vapaaehtoinen koki saaneensa vapaaehtoistoiminnan kautta uusia ystäviä sekä iloa ja hyvää mieltä.

– Moni koki tärkeänä myös sen, että vapaaehtoistehtävässä saa olla vaikuttamassa alueen asioihin. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa ihmiselle mahdollisuuden osallistua itselleen tärkeään asiaan. Monessa vapaaehtoistehtävässä saa myös kohdata samassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, Tapaninen lisää.

Mukana ovat

Tällä hetkellä Vuosaaren vapaaehtoistoiminnan verkostossa ovat mukana African Care, MLL Vuosaari, Helsingin NNKY:n Tyttöjen olohuone, HelsinkiMissio, Vuosaaren evankelisluterilainen seurakunta sekä Helsingin kaupungilta Vuosaaren leikkipuistot, Vuosaaren nuorisotalot, Vuosaaren kirjasto ja Vuosaaren lähiöasema. Uudet toimijat toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi mukaan verkostoon.

Verkoston seuraava kokoontuminen on poikkeusajasta johtuen Teamsissä 15.2.2021 kello 14. Mukaan pääsee ilmoittautumalla yhdyskuntatyöntekijä Minna Suoknuutille (minna.suoknuuti@hel.fi) tai Heidi Viita-Virtasen sijaisena tammikuusta alkaen toimivalle diakoni Eija Keinäselle (eija.keinanen@evl.fi).

Vuosaaressa normaaliaikana tarjolla olevaan vapaaehtoistoimintaan pääset tutustumaan: vuosaari.fi -> tietoa Vuosaaresta -> harrastaminen -> vapaaehtoistoiminta

Teksti: Heidi Viita-Virtanen
Kuva: Laura Musta