Lautakunta käsitteli leirintäaluetta

Rastilan leirintäalueen säilyttämisestä 21.10.2020 kirjatun valtuustoaloitteen allekirjoitti 23 valtuutettua. Aloitteen tekivät vuosaarelaiset Jape Loven (sd.) ja Timo Raittinen (kok.) Aloitteen allekirjoittaneet vaativat, että Helsinki ja sen päättäjät turvaavat Rastila Campingin jatkuvuuden ja sen toiminnan aktiivisen kehittämisen edelleen yhtenä Helsingin ja Suomen matkailuvalteista. Leirintäalueen säilyttämistä jatkossakin Rastilassa perustellaan aloitteessa talous- ja työllisyysnäkökohdilla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut aloitteesta lausuntonsa. Sen mukaan päätös Rastilan leirintäalueen jatkamisesta on ensisijaisesti tehtävä elinkeino- ja matkailupoliittisin perustein huomioiden kaupungin kehittyminen ja aluerakentaminen. Lausunnossa todetaan, että Rastila on kiistatta valtakunnallisesti tärkein leirintäalue ja toimii veturina Suomen leirintämatkailulle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön mukaan liikuntapalvelukokonaisuus vastaa Rastilan leirintäalueen ylläpidosta. Liikuntapalvelukokonaisuuden toive on, että alueen tulevaisuus ratkaistaan pysyvästi lähitulevaisuudessa, jotta alueen ylläpitämiseen vaadittavat investoinnit voidaan aikatauluttaa.

Lausunnossa todetaan myös, että leirintäalueen kiinteistöt ovat tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa, mutta esimerkiksi kaikki majoituskäytössä olevat hirsimökit kaipaavat vähintään pikaista peruskunnostusta vuonna 2019 teetetyn kuntoarvion perusteella. Kaupunkiympäristön toimialan oman arvion mukaan mökkeihin ei kuitenkaan kannata tehdä suurta peruskorjausta, vaan ne kannattaa uusia kokonaisuudessaan. Kustannusarvio uusille mökeille on noin 700 000 euroa.

Lausuntoa valtuustoaloitteesta on pyydetty myös kaupunkiympäristölautakunnalta.