Kurkimoision kaava läpi lautakunnassa

Suunnitellut uudet kerrostalot tulisivat Kurkimoision kallion reunaan. Kuva: Arkworks Arkkitehdit ja RMGardens

Suunnitellut uudet kerrostalot tulisivat Kurkimoision kallion reunaan. Kuva: Arkworks Arkkitehdit ja RMGardens

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 2.2. Kurkimoision asemakaavan muutosehdotusta. Asia jätettiin pöydälle lautakunnan vuosaarelaisjäsen Jape Lovénin (sd.) pyynnöstä. Myös 9.2. lautakunnan kokouksessa asia jäi pöydälle Henrik Nyholmin (vas.) pyynnöstä, kunnes 16.2. kaava meni lautakunnassa läpi. Seuraavaksi muutosehdotus etenee kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon.

Alueen rakentamattomille tonteille on myönnetty suunnitteluvaraus Rakennusliike Reponen Oy:lle ja Roslings Manot Gardensille asuntohankkeiden suunnittelua ja kumppanuuskaavoitusta varten. Kyseessä on viherrakentamisen kehityshanke, jossa toteutetaan uudenlaisia viherkattorakenteita asuinrakennusten kattopinnoille ja parvekkeille.

Asuntokerrosalaa tulisi yhteensä 16 800 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 350 asukasta. Alueen nykyinen korttelitehokkuus on ek = 0,50, ja kaavaratkaisussa se on ek = 0,96. Helsingin kaupunki omistaa kokonaan kaavoitettavan alueen. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Kaavoitettavan rakennusoikeuden arvo on karkeasti arvioiden 5–10 miljoonaa euroa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuvassa valkoisella Kurkimoisioon kaavailtuja taloja. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Havainnekuvassa valkoisella Kurkimoisioon kaavailtuja taloja. Kuva: Arkworks Arkkitehdit Oy

Kurkimoision asemakaavasta esitettiin mielipiteitä ja muistutuksia. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat täydennysrakentamisen vaikutuksiin koskien: pohjaveden suojelua, lahokaviosammalta, alueen luontoarvoja ja virkistyskäyttöä, Vartiokylänlahden ja Mustavuoren välistä viheryhteyttä, Kurkimoisionpuiston lintuja ja puron kaloja, rinnelehdon puustoa ja kasvillisuutta, julkisen liikenteen toimivuutta ja korttelialueen läpikulkuliikennettä ja rakentamisen mittakaavaa.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että rakennusten sijoittumista ja kerrosmääriä on tarkistettu, asuinkerrostalojen korttelialuetta on pienennetty ja julkisivuja sekä parvekkeita koskien on kirjattu määräykset, joiden avulla rakennusten ulkonäkö sovitetaan kaupunkikuvaan ja maisemaan. Asia meni siis kaupunkiympäristölautakunnan kolmannen käsittelyn jälkeen läpi.

Alueen suunnitelmiin voi tutustua täällä.

(Edit: Juttua muutettu keskiviikkona 17.2., kun tieto muutosehdotuksen hyväksymisestä on tullut.)