Helsinki palkkasi insinööritiimin auttamaan taloyhtiöitä energiaremonteissa

Töölön Kivelänkadulla sijaitseva taloyhtiö pienensi lämmityslaskuaan energiaremontin avulla.             Kuva: Jussi Rekiaro

Töölön Kivelänkadulla sijaitseva taloyhtiö pienensi lämmityslaskuaan energiaremontin avulla. Kuva: Jussi Rekiaro

Lähes kaikissa Helsingin asuinkerrostaloissa voidaan parantaa energiatehokkuutta niin, että se on asunnonomistajille taloudellisesti kannattavaa. Taloyhtiöiden ei kuitenkaan ole aina helppoa tunnistaa energiaremonttien hyötyjä, ja remontointi voi vaikuttaa hankalalta. Helsingin kaupunki ryhtyy tarjoamaan yksityisille taloyhtiöille ilmaista asiantuntija-apua, jotta yhä useampi taloyhtiö innostuisi aloittamaan energiaremontin suunnittelun.

Energiarenessanssi-tiimi

Energiaremontilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla parannetaan rakennuksen energiatehokkuutta tai otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa. Kerrostalossa energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi maalämmön käyttöönottoa, lämmöntalteenottojärjestelmän asentamista tai julkisivu- tai ikkunaremontin yhteydessä tehtäviä lämmöneristyksen parannuksia.

Kaupunki kampanjoi ja kannustaa tänä keväänä kaikkia taloyhtiöitä selvittämään, millaisista toimenpiteistä olisi yhtiölle taloudellista hyötyä. Lähes kaikista taloista on mahdollista löytää kannattavia keinoja energiatehokkuuden parantamiseen. Suurinta taloudellista hyötyä energiaremonteista on yleensä ennen 2000-lukua valmistuneille kerrostaloyhtiöille. Kerrostalossa remontoinnin avulla voi olla mahdollista jopa puolittaa taloyhtiön lämmityskulut, joten remontilla voi olla merkittävä vaikutus asumiskustannuksiin.

Rakennusvalvontaan juuri perustettu Energiarenessanssi-tiimi tarjoaa helsinkiläisille taloyhtiöille ilmaista insinööriapua energiaremontin suunnittelun edistämiseen. Tiimi aloittaa työnsä maaliskuun alkupuolella, ja sen palvelut on suunnattu asuinkerrostaloille.

– Kaupungin energia-asiantuntijan voi esimerkiksi pyytää taloyhtiön kokoukseen keskustelemaan siitä, millainen energiaselvitys olisi järkevää tilata. Voimme myös auttaa taloyhtiön hallitusta remontin suunnittelun eri vaiheissa. Kaupunki tarjoaa puolueetonta tukea. Remonttien varsinaisesta suunnittelusta, päätöksenteosta, toteutuksesta ja maksamisesta vastaa edelleen taloyhtiö itse, tiimipäällikkö Aleksi Heikkilä kertoo.

Tiimipäällikkö Aleksi Heikkilä kertoo, että Energiarenessanssi-tiimi pyrkii auttamaan kaikkia yhteyttä ottaneita taloyhtiöitä, joten yhteyttä kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä. Yhteydenottoja toivotaan etenkin Itä-Helsingistä, jossa on paljon 1960–1980-luvuilla valmistuneita kerrostaloja. Ne ovat juuri sellaisia peruskorjausiässä olevia rakennuksia, jotka usein hyötyvät eniten energiaremonteista.

Remonttiin saa myös taloudellista apua

Energiarenessanssi-tiimin palveluiden avulla kaupunki auttaa taloyhtiöitä taklaamaan niitä ongelmia, jotka tyypillisesti ovat energiaremonttien hidasteina. Remontin edistäminen ja siihen liittyvät lupaprosessit voidaan taloyhtiöissä kokea hankaliksi. Myös rahoitusvaihtoehtojen ja taloudellisten vaikutusten hahmottaminen voi tuntua vaikealta.

– Kaikki eivät esimerkiksi tiedä, että helsinkiläisissä kerrostaloissa energiaremontti on monesti mahdollista toteuttaa niin, ettei yhtiövastiketta tarvitse nostaa missään vaiheessa remontin takia, vaan syntyvillä säästöillä rahoitetaan koko remontti. Pienentynyt lämmityslasku alkaa ajan myötä tuottaa säästöjä, ja asunnon arvokin kasvaa, Aleksi Heikkilä sanoo.

Energiaremontin tekemistä on kannattavaa selvittää tänä vuonna, sillä ARA tarjoaa vuoteen 2022 asti remontteihin energia-avustusta. Taloyhtiöt voivat saada energiaremontin tekemiseen 4000–6 000 euroa avustusta asuntoa kohden.

Taloyhtiöillä ratkaiseva rooli Helsingin ilmastotyössä

Kaupunki tukee taloyhtiöitä energiaremonteissa, koska rakennusten energiankäyttö on Helsingin suurin hiilidioksidipäästöjen lähde. Yli puolet Helsingin hiilidioksidipäästöistä tulee asuntojen ja muiden rakennusten energiankäytöstä.

Jotta Helsinki saavuttaa tavoitteensa hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä, taloyhtiöissä pitäisi saada aloitettua 350 energiaremonttia vuosittain. Energiaremontti onkin suurin ilmastoteko, jonka taloyhtiö voi tehdä. Energiarenessanssi-tiimin perustaminen taloyhtiöiden avuksi on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toimenpiteistä.

Energiatehokkuuden parantaminen on keskeinen tavoite myös kaikessa Helsingin kaupungin omassa uudis- ja korjausrakentamisessa. Kaupungin omistamat rakennukset muodostavat kuitenkin vain noin kuudesosan Helsingin rakennuksista. Koska Helsinki on hyvin kerrostalovaltainen, taloyhtiöiden energiatehokkuustoimilla ja energiaremonteilla on suuri merkitys päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.