Pärnunkatu 6:n kaavamuutos lautakunnassa läpi

Pärnunkatu 6:een kaavailtuja taloja.              Havainnekuva: HPK Arkkitehdit Oy

Pärnunkatu 6:een kaavailtuja taloja. Havainnekuva: HPK Arkkitehdit Oy

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli 27.4. kokouksessaan Ramsinniemessä sijaitsevan Pärnunkatu 6:n asemakaavan muutosehdotusta. Ehdotus meni läpi lautakunnassa ja etenee seuraavaksi kaupunginhallitukseen.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee Meri-Rastilan Ramsinrannassa sijaitsevaa asuinkorttelia ja osaa Ole Kandelinin puistosta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on täydentää Ramsinrannan asuinaluetta ja edistää alueella uutta asuntorakentamista.

Kaavaratkaisu mahdollistaisi asuinkerrostalojen ja rivitalojen rakentamisen tontille sekä uuden kulkuyhteyden puistoon. Muutoksen kautta myös viereisen Rastilannevan luonnonsuojelualueen vesitasapainoa pyritään ylläpitämään ohjaamalla sinne hulevesiä lähialueelta.