Bertha Pauligin kadun ja Gustav Pauligin kadun suunnitelmat nähtävillä

Gustav Pauligin katu.

Gustav Pauligin katu.

Helsingin kaupungin liikenne- ja katusuunnittelupalvelu on laatinut katusuunnitelmaehdotukset Aurinkolahdessa Bertha Pauligin kadulle ja Gustav Pauligin kadulle. Katusuunnitelmaehdotukset ovat sähköisesti nähtävillä 12.–25.5.2021:

– verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat.

Asiakkaita palvellaan Koronapandemiasta johtuen toistaiseksi ensisijaisesti verkossa (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot) ja puhelimitse numerossa 09 310 22111. Henkilökohtaista neuvontaa ja apua aineistoon tutustumiseen saa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta puhelimitse ma–to klo 8.15–16 ja pe klo 12–15. Suunnitelmista on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus kaupunkiympäristölautakunnalle.

Muistutus tulee tehdä 25.5.2021 klo 15 mennessä kirjeitse tai sähköpostitse:

– Helsingin kaupunki, kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (Pohjoisesplanadi 11–13)

– helsinki.kirjaamo@hel.fi

Nähtävillä olon jälkeen päätetään suunnitelmien hyväksymisestä, minkä jälkeen katujen rakentaminen on mahdollista aloittaa.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla www.hel.fi/kaupunkiympäristölautakunta