Poikkeusluvalla myös erityisasumista Punakiventielle

Ympyröidyn talon valmistuttua koko Punakvientien kohde olisi valmis.          Havainnekuva: FinCap

Ympyröidyn talon valmistuttua koko Punakvientien kohde olisi valmis. Havainnekuva: FinCap

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 4.5. poikkeamislupaa, joka mahdollistaa rakentamisen osoitteeseen Punakiventie 19. Rakennushanke edellyttää poikkeamista asemakaavasta. Poikkeamisen erityiset syyt ovat asuin- ja toimintaympäristön parantaminen, asuntorakentamisen edistäminen, alueelle tarpeellisen palvelutason parantaminen sekä asemakaavan toteutumisen edistäminen.

Lautakunnan puoltama poikkeuslupa mahdollistaa asuinkerrostalojen lisäksi myös erityisasumisen. Hakija hakee lupaa palvelutalon (3 726 k-m²) rakentamiseen. Huoneistoja tulisi yhteensä 83 kappaletta. Hakijan mukaan kohteessa on voimassa oleva rakennuslupa asuntokohteeksi, mutta nyt haettavalla poikkeamalla halutaan mahdollistaa kohteen toteuttaminen palvelurakennuksena. Kohde toimisi ns. hybridirakennuksena, jossa palvelutarjoaja tarjoaisi tehostettua palveluasumista sekä 1. krs. kevyempää omatoimista palveluasumista. Alueella on hyvin vähän uutta palvelurakennuskantaa, ja kohde vastaisi suoraan alueen kysyntään ja tarpeeseen. Kohteen konseptina on myös mahdollistaa alueen yritysten yhteistyö tarjoamalla alueen jo olemassa olevia palveluja talon asukkaille. Kohde on samalla rakennusalueen viimeinen rakennus, joten sen jälkeen suunniteltu tonttien 54079/4–7 muodostama aluekokonaisuus on valmis.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Havainnekuva: FinCap

Havainnekuvassa talo Punakiventieltä päin. Havainnekuva: FinCap

Poikkeusluvalla haetaan rakennusoikeuden ylitystä, jota hakija perustelee sillä, että rakennukseen suunnitellussa hoivahankkeessa 1. kerroksen tilat ovat osa palveluasumisen toimintaa. Kolmessa, jo rakennetuissa, samaan kokonaisuuteen kuuluvissa rakennuksissa 1. kerroksessa on autotallit ja normiasumisen aputilat. Poikkeamista tontin pääkäyttötarkoituksesta hakija perustelee sillä, että hoivahanke on kerrostalossa olevaa erityisasumista.

Tontille 54079/3 osoitettu kokonaiskerrosala (8 200 k-m²) saadaan ylittää enintään 992 k-m² (12,1 %). Ohjeellisesta tontista 54079/3 muodostetulle tontille 54079/7 tonttijaossa osoitettu kerrosala (2743 k-m²) saadaan ylittää enintään 983 k-m² (36 %).

Parvekesyvyydeksi sallitaan 2,4 metrin sijaan 2 metrin syvyys ja parvekkeet rakennetaan koko talon levyisinä. Poikkeuslupa sallii myös poikkeamisen auto- ja pyöräpaikkojen vähimmäismääristä. Poikkeamislupaa puollettiin myös ehdoin, jotka liittyivät rakennusten julkisivuun ja piha-aitoihin.