Furumonkuja 1:een ja 3:een laaditaan asemakaavan muutosta

Gustav Pauligin kadun varteen Furumonkuja 1:een suunnitellaan kahta nelikerroksista kerrostaloa ja Furumonkuja 3:een kahta kaksikerroksista rivitaloa.        Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala

Gustav Pauligin kadun varteen Furumonkuja 1:een suunnitellaan kahta nelikerroksista kerrostaloa ja Furumonkuja 3:een kahta kaksikerroksista rivitaloa. Kuva: Kaupunkiympäristön toimiala

Aurinkolahdessa osoitteisiin Furumonkuja 1 ja Furumonkuja 3 on tekeillä asemakaavan muutos. Siinä Furumonkuja 1:n tontille 54283/5 Gustav Pauligin kadun varrelle suunnitellaan kahta neljäkerroksista kerrostaloa ja Furumonkuja 3:n tontille 54283/6 rivitaloja. Tonttien rajoja muokataan piha-alueiden ja pysäköinnin järjestämiseksi.

Hankkeen lähtökohdista keskustellaan Uutta Itä- ja Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuudessa 26. toukokuuta 2021.

Kaavaratkaisun tavoitteena on Aurinkolahden kaupunkirakenteen täydentäminen siten, että se toteuttaa yleiskaava 2016:n mukaista maankäyttöä ja muodostaa luontevan lisän ympäristön korttelirakenteeseen. Tavoitteena on myös säilyttää alueen puustoa kaavamuutoksen muut tavoitteet huomioiden. Suunnittelualueella on kaksi tonttia, joista toinen on aiemmin rakentumaton ja toiselta on vuonna 2011 tuhoutunut tulipalossa asemakaavalla suojeltu huvilarakennus.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

1905 rakennettu Villa Furumo tuhoutui tulipalossa vuonna 2011 korjauskelvottomaksi.                     Kuva: Eero Honkanen

1905 rakennettu Villa Furumo tuhoutui tulipalossa vuonna 2011 korjauskelvottomaksi. Kuva: Eero Honkanen

Helsingin kaupunki omistaa tontin 54283/5. Tontti 54283/6 on yksityisomistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille tontin omistajan hakemuksesta. Kaupunki valmistelee asemakaavan muutoksen perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajan kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Hanke esillä verkkotilaisuudessa

Hanketta esitellään keskiviikkona 26.5. kello 17–20 osana alueellista Uutta Itä- ja Kaakkois-Helsinkiä -verkkotilaisuutta. Illan ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet > Uutta Itä-Helsinkiä 26.5. Illan sisältöön on mahdollisuus vaikuttaa  etukäteen kyselyssä, joka löytyy osoitteesta kerrokantasi.hel.fi lähempänä tilaisuutta. Osallistumiskokemus on parempi, mikäli on mahdollisuus käyttää laitetta, jossa on iso näyttö, esimerkiksi tietokonetta. Osallistuminen onnistuu myös mobiililaitteella, kuten tabletilla tai älypuhelimella. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä ja kommentoida chatissä. Illasta tulee tallenne verkkoon jälkikäteen katsottavaksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (lähtötietoja ja viitesuunnitelma) on esillä 24.5.–11.6.2021 seuraavissa paikoissa:

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa:
www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot Myös suunnittelijaan voi olla yhteydessä. Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitelmat

Mielipiteet 11.6. mennessä

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 11.6.2021. Kirjalliset mielipiteet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13, puhelinnumero: 09 310 13700, verkko-osoite: www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/kirjaamo) tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen.