Vuosaaren rakentaminen ja luonto

Huolestuneena seuraan Vuosaaren rakentamista asukkaana ja kuntavaaliehdokkaana. Käsitys, että Vuosaareen voidaan rakennuttaa uusi siirtokunta tuhansine asukkaineen, joka oikeuttaa pilkkomaan kalliot ja metsiköt. Tämä ei vuosaarelaisille sovi. Olemme muuttaneet saarelle luonnon ja väljyyden perässä. Osa asukkaista on edullisien neliöhintojen perässä, mutta kuitenkin. Yksittäiset asiat muodostavat kokonaisuuden, vuosaarelaisuuden.

Asemakaavassa luontoalueiden kohdalla on yhä suuria ongelmia etenkin Pohjavedenpuistossa ja Ullaksenpuistossa, Kurkimoisiossa. Asukasmäärien lisäämiset kuluttavat Vuosaaren pieneksi jäävät metsäkaistaleet, jotka jauhautuvat pölyksi lähialueiden asukkaiden ja virkistyskäytön lisääntyessä. Kannatan Vuotien päälle rakennettavaa kantta ja tämän päälle ja reunaan rakennettavia taloja. Vuosaaressa metro täytyy rakentaa syvemmälle ja rakentaa päälle. Ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa oleellisesti luonnon läheisyys.

Ennusteen mukaan Vuosaareen 12 600 asukasta lisää 2035 mennessä. Rajattoman asukasmäärän kasvun ennusteet eivät ole tätä päivää.

Mikä tulee olemaan Helsingin asuntojen tarve tulevaisuudessa? Vuosi 2020 on suuntaa antava. Etätyö on tulevaisuutta ja Helsinki ei ole enää niin houkutteleva asuinkohde kuin menneinä vuosikymmeninä. Helsingin saamasta nettomuutosta viime vuonna 66 prosenttia oli vieraskielisiä, kasvu koostui valtaosin ulkomaalaisista, ja tämä suuntaus tulee mitä todennäköisin sellaisena pysymään. Koko Helsingin seudun nettomuutosta kolme neljäsosaa (75 %) oli muita kuin suomen ja ruotsinkielisiä. Tämänkö takia Vuosaari rakennetaan täyteen?

Helsinkiin tulee uusia asuinalueita ja olemassa olevia alueita tiivistetään.

Kesäkuun kuntavaaleissa on ratkaisevaa, miltä alueelta kaupunginvaltuutetut tulevat valituksi. Vuosaarelaisen ei kannata äänestää ehdokasta Töölöstä tai Etelä-Helsingistä. Heille sopii Vuosaaren täyttäminen kerrostaloilla.

Toni Paussu, kuntavaaliehdokas (ps.)