Hyviä uutisia kuntavaaleista Vuosaarelle

Ilokseni luin Vuosaari-lehdestä, että Helsingin kaupunginvaltuustoon pääsi viisi vuosaarelaista valtuutettua ja neljä varavaltuutettua. Liian pitkän aikaa tilanne on ollut se, että muut helsinkiläiset ovat päättäneet Vuosaaren asioista.

Vuosaaressa toimii vireä kaupunginosayhdistys ja lisäksi järjestöjen muodostama Vuosaari-toimikunta. Näiden kanssa uusien valtuutettujen tuleekin tehdä yhteistyötä.

Esitänkin nyt toivomuksen uusille vuosaarelaisille valtuutetuille: Yrittäkää vaikuttaa siihen, että Vuosaareen saadaan sellaiset palvelut, mitkä muilla helsinkiläisillä ovat jo pitkään olleet. Aivan erityisesti haluan tuoda esille ikäihmisille tarkoitetut palvelut, mitä Vuosaaren ikäihmisille on luvattu jo yli kymmenen vuotta. Myös Vuosaaren terveyskeskuspalvelut on nostettava keskiöön tulevalla valtuustokaudella.

Sarita Maja-Hellman,
vuosaarelainen eläkkeensaaja