Vuosaari-toimikunnan kuulumisia

Vuosaari-toimikunnan kokousta valmisteleva työryhmä, joka koostui ryhmien vetäjistä, keskusteli lokakuun alussa toiminnan aktivoinnista korona-ajan jälkeen.

Vuosaari-toimikunta on paikallisten järjestöjen, luottamushenkilöiden sekä kaupungin päättäjien ja virkamiesten välinen yhteistyö- ja tiedonvaihtofoorumi. Se käsittelee ajankohtaisia kysymyksiä liittyen muun muassa kaavoitukseen, sote-palveluihin, lasten ja nuorten tilanteeseen ja yleiseen turvallisuuteen.

Toimikunta antaa lausuntoja ympäristö- ja maankäyttötyöryhmässä, jonka se muodostaa yhdessä Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa.

Vuosaari-toimikunta järjestää asukastilaisuuksia tärkeistä ajankohtaisista asioista. Toimikunnalla on ollut esimerkiksi kaksi edustajaa Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksen toimintaa kehittävässä maallikkoraadissa. Timo Raittinen on ollut yhteydessä sinne asian tiimoilta, jotta vuoropuhelu asukkaiden kanssa saataisiin uudestaan käyntiin.

Kokousta valmisteleva työryhmä pohdiskeli jäsenkysymyksiä ja toiminnan rakenteen kehittämistä suuntaan, jossa mahdollisimman kattavasti saataisiin mukaan erilaisia vuosaarelaistoimijoita verkostoitumistarkoituksessa. Tästä syystä päädyttiin pitämään vielä yksi toimikunnan kokousta valmisteleva palaveri 1.11. Näin ollen toimikunta pääsee vielä marraskuussa pitkästä aikaa kokoontumaan – toivottavasti entistä monipuolisemmassa kokoonpanossa.

Muistathan äänestää netissä omastadi.hel.fi OmaStadi-hankkeen vuosaarelaisia ehdotuksia. Äänestys päättyy 28.10. kello 20.