Vuoden 2020 vuosaarelainen on Helena Saarikoski

Vuoden vuosaarelaiseksi valittu Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja Helena Saarikoski kuvattuna Pohjavedenpuistossa. Kuva: Antti Honkanen

Vuoden vuosaarelaiseksi valittu Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja Helena Saarikoski kuvattuna Pohjavedenpuistossa. Kuva: Antti Honkanen

Helena Saarikoski valittiin vuoden 2020 vuosaarelaiseksi. Palkitsemistilaisuudessa Vuosaari-Säätiön hallintoneuvoston puheenjohtaja Pertti Tossavainen perusteli valintaa tiistaina 2.11. järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa Cafe Monamissa näin:

”Suomi ja siinä sivussa koko maailma on tällä hetkellä suuressa epävarmuuden tilassa. Koronakriisi on muuttanut meidän kaikkien elämää. Murroksen keskellä on hyvä säilyttää tuttuja, mukavia perinteitä. Vuosaari-Säätiö on nimennyt vuodesta 1992 alkaen Vuoden vuosaarelaisen ja jakanut kunniakirjoja muille ansioituneille. Alun perin keväälle suunniteltu tilaisuus jouduttiin siirtämään koronan takia marraskuulle.

Vuosaaren asukasluku on kasvanut ja kasvaa edelleen. Tällä hetkellä kaupunginosassamme väestömäärä lähestyy 40 000. Osa Vuosaareen eli Vuokin asukkaista on syntyperäisiä, mutta suurin osa muuttanut tänne muualta.

Vuosaari valittiin vuonna 2017 Suomen vuoden kaupunginosaksi. Suomen kotiseutuliiton raati nosti Vuosaaren vahvuudeksi yhdessä tekemisen, asukkaiden aktiivisuuden sekä ylpeyden omasta paikallisesta identiteetistä.

Kaikki Vuosaaren asukkaat eivät tunne oman kotikaupunginosansa kaikkia mahdollisuuksia ja historiaa. Kotiseutuidentiteetti on siis osalla vahvempi ja osalla heikompi, ehkä vasta muodostumassa. Tämä on luonnollista, eikä siitä pidä syyllistää ketään. Ymmärrys ja kiinnostus omaa asuinaluetta kohtaan syntyy ihmisille eri tavoilla.

Kehittyvä ja kukoistava kaupunginosa tarvitsee aktiivisia toimijoita, jotka tekevät omalla työllään tutuksi asuinaluettaan sekä auttavat päätöksentekijöitä asuinalueen kehittämisessä, mutta myös suojelemissa.

Filosofian tohtori Helena Saarikoski on tehokas ja aikaansaava vuosaarelainen toimija, joka on muun muassa Kallahti Kallvik ry:n puheenjohtaja. Helena on mahdollistanut omalla työllään vuoropuhelua kaupungin päättäjien sekä alueen asukkaiden välillä siitä, miten Kallahden ja Meri-Rastilan ympäristöä kaavoitetaan ja suojellaan: lähiluonto, metsät, luontoarvot ja toisaalta tiivis tehorakentaminen. Nämä teemat ja arvot eivät ole helposti yhdistettävissä. Valtaosa Vuosaaren asukkaista on huolestunut siitä, millä vauhdilla alueelle suunnitellaan uusia asuntoja ja ympäristöä muutetaan peruuttamattomalla tavalla.

Vuosaari-Säätiöllä on ilo ja kunnia valita Helena Saarikoski Vuoden vuosaarelaiseksi 2020 tunnustuksena vuosaarelaisten asukasaktiivisuuden organisoimisessa sekä Vuosaaren luonto- ja ympäristöarvojen esille tuomisessa. Onnittelut Helena Saarikoskelle.”