Uusia luonnonsuojelualueita Uutelaan

Kuvassa Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden rajaus.

Kuvassa Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden rajaus.

Uutelaan suunnitellaan kolmen uuden luonnonsuojelualueen perustamista. Alueet ovat Uutelan metsä, Skatanniemi ja Rudträsk. Helsingin kaupunki järjestää asiasta tiedotustilaisuuden verkossa maanantaina 15.11. kello 17–19.

Alueet säilyvät edelleen virkistyskäytössä. Luonnonsuojelualueiden myötä alueille rakennetaan kaksi uutta ulkoilupolkua. Toinen tulee Uutelan itärannalle Skatanniemeen ja toinen Rudträskin pohjoispuolelle, missä kulku on nykyisin levinnyt usealle rinnakkaiselle polulle. Tarkoitus on saada kulku keskittymään yhdelle reitille. Maastotapahtumia saa järjestää luonnonsuojelualueilla maanomistajan luvalla. Lupa tarvitaan myös kaikkiin suojelualueiden ulkopuolisiin tapahtumiin ja kaikkeen toimintaan, josta voi jäädä pysyviä jälkiä maastoon.

Suojelu auttaa säilyttämään Uutelan vaihtelevaa luontoa: Uutelan metsän lahopuineen, kalliometsineen ja lehtoineen, Rudträskin luhdan eli tulvavaikutteisen suon ja Skatanniemen upeat kalliot ja rannat.

– Suojelulla saamme säilytettyä Uutelan luonnon ydinalueet, kertoo ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro.

Verkkotilaisuudessa esitellään kohteiden luontoarvoja ja kerrotaan, millaista hoitoa ja käyttöä alueille on suunniteltu. Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä jo ennakkoon. Taustamateriaali lisätietoineen ja liittymislinkki tapahtumaan löytyvät täältä.