Vuosaaren terveyspalvelut tarvitsevat lisäresursseja

Sari Kumin toi Vuosaari-lehden viime numerossa esillä aiheellisen huolen, miten Vuosaaren terveysaseman resurssit riittävät koronan hoitovelan kuromiseen. Kysyin samaa kaupunginvaltuustossa 19.1.2022 koko Helsingin osalta, kun käsittelimme erityisen koronatoipumismäärärahan käyttöä. Vastauksessa myönnettiin, että tilanne on haastava, vaikka päätimme samalla antaa sosiaali- ja terveystoimialalle 45 miljoonan euron lisärahoituksen palvelujen saatavuuden parantamiseen. Tämän rahan tarkemmassa jaossa Vuosaari tulisi mielestäni sote-lautakunnassa erityisesti huomioida.

Vuosaaren terveyspalvelujen saatavuudessa on ollut ongelmia jo ennen koronaa. Helsingin suurimman lähiön asukasmäärää on kasvatettu sote-palvelujen tarve unohtaen ja tähän on saatava korjaus. Pelkällä asuntorakentamisella palvelut unohtaen ei tehdä viihtyisää ja turvallista kaupunginosaa. Rakentaminen on ollut ylimitoitettua ja sen takia olenkin vastustanut useita kaavoja.

Terveyspalvelujen tilanteen johdosta olen juuri jättänyt talousarvioaloitteen, jossa vaadin, että ”tehdään kattava selvitys mitkä taloudelliset, tila- ja henkilöresurssit vaaditaan sujuvan hoitoon pääsyn takaamiseksi Vuosaaressa ja selvityksen perusteella budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2023 talousarvioon.” Kun Vuosaaresta on muistakin valtuustoryhmistä valtuutettuja, toivon, että he voisivat tukea aloitettani budjettiprosessissa niin, että Vuosaaren tilanne saadaan kestävällä tavalla korjattua.

Ville Jalovaara,
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen (sd.)