Vuosaari-toimikunnan kuulumisia

Vuosaari-toimikunnan hiljaiselo on nyt päättymässä. Toimikunnan työryhmät aloittavat itsenäisen suunnittelun oman alueensa kehittämisessä vuosaarelaisten jäsentensä ja muidenkin vuosaarelaisten avulla. 

Ympäristö ja maankäyttö -työryhmä, joka on yhteinen Vuosaari-Seuran ja Vuosaari-Säätiön kanssa, on Matti Lipposen johdolla ollut jo korona-aikanakin aktiivinen. Timo Raittisen luotsaama terveyttä, hyvinvointia ja liikuntaa edistävä työryhmä on päässyt alkuun siten, että suunnitelmat ja toimet kevättä varten ovat jo valmiina. Ensimmäistä palaveria idän terveysasemien johdon kanssa ollaan sopimassa maaliskuun alkuun. Eero Hildén puolestaan luotsaa asukas- ja kulttuuritilahankkeita. Ainoastaan Lapset ja nuoret -työryhmä on vielä vailla vetäjää, joten toivottavasti jäsenistä joku haluaa tehtävän ottaa vastaan. Jos tämä ei onnistu, niin vaikka et kuuluisikaan vielä toimikuntaan, niin oman yhteisösi kautta siihen voisi pyytää mandaattia. 

Koska toimikunnan asia-alueet ovat olleet todella laajat, niin nyt jokainen työryhmä aloittaa itsenäisen suunnittelun ja työskentelyn, joka tarkoittaa mahdollisuutta toimia kaikin eri tavoin oman sisältöalueensa kehittämiseksi. Siihen sisältyvät esimerkiksi yhteydenotot kaupungin päättäjiin ja virkamiehiin, tiedottaminen toimikunnan jäsenille, toimikunnan logon käyttö ja niin edelleen. Jokainen toimikunnan jäsen voi nyt liittyä siihen työryhmään, jonka alueen asiat eniten kiinnostavat. Ei ole estettä myöskään kuulua useampaan työryhmään. 

Kaikille yhteisiä tapaamisia järjestetään harvakseltaan siten, että työryhmien vetäjät antavat yhteenvedon tilanteestaan koko toimikunnalle. Avataan työryhmille mahdollisuus kutsua tapaamisiin virallisten tahojen ohella käsiteltävän aiheen mukaan myös muitakin vuosaarelaisia kuin työryhmän jäseniä. Näin saadaan Vuosaaren asukkaita, kaupungin päättäjiä ja virkamiehiä laajemmin perehtymään asioihin vuosaarelaisten parhaaksi. 

Vuosaari-toimikunta on näin muuttamassa toimintatapaansa. Toivottavasti tästä saadaan hyvä lisäpotku Vuosaaren kehittämiseen sen asukkaiden toivomaan suuntaan.

Liisa Winberg, puheenjohtaja