Luonnonsuojelualueita Uutelaan

Kuvassa Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden rajaus.

Kuvassa Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden rajaus.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 14.3. pitämässä kokouksessaan esittää Uudenmaan ELY-keskukselle kolmea luonnonsuojelualuetta Uutelan alueelle. Uudet suojelualueet olisivat Uutelan metsän luonnonsuojelualue, Skatanniemen luonnonsuojelualue sekä Rudträskin luonnonsuojelualue.

Tarkoituksena on suojella luontotyypeiltään monimuotoista metsää, säilyttää arvokkaita luontotyyppejä ja niiden lajistoa sekä edistää metsien luonnontilaistumista. Skatanniemellä on tarkoitus säilyttää maisemallisesti ja geologisesti arvokas niemi sekä suojella rantojen ja metsien luontotyyppejä ja niihin sidoksissa olevaa lajistoa.