Itäiselle rantareitille opasteet Kalasatamasta Uutelaan

Reittiopaste itäisellä rantareitillä.               Kuva: WSP

Reittiopaste itäisellä rantareitillä. Kuva: WSP

Helsingin ainutlaatuinen piirre on kaupungin 130 kilometrin pituinen rantaviiva, jonka varrelle suunnitellaan vaiheittain toteutettava kävelyn ja pyöräilyn rantareitti. Itäinen Helsinki sai oman opastetun, 23 kilometriä pitkän rantareitin rannoilleen.

Helsingin rantareitin ensimmäinen opastettu osuus avautui kantakaupunkiin kesällä 2020. Kantakaupungin reilun 15 kilometrin mittaisella kierroksella pääsee tutustumaan Helsingin keskustan rakennettuun urbaaniin rantaan ja merelliseen ympäristöön.

Itäinen rantareitti avautui opastettuna vuoden 2021 lopulla osana reittikokonaisuutta. Reitin opastus alkaa Kalasataman puistosta ja johtaa muun muassa Mustikkamaan, Kulosaaren ja Herttoniemen rantoja pitkin aina Aurinkolahteen sekä Uutelaan asti.

Reitti on kokonaisuudessaan 23 kilometriä pitkä ja tarjoaa mahdollisuuden tutustua itäisen Helsingin hienoihin ranta-alueisiin, kuten uimarantoihin, kartanopuistoihin tai vaikka Korkeasaaren eläintarhaan. Kartalle on merkitty reitin varrella sijaitsevia kiinnostavia kohteita ja paikkoja – Herttoniemenrannan aallonmurtaja, Vartiokylän linnavuori ja Meri-Rastilan muinaisrantakivikko tarjoavat näköalapaikkoja ja historiallisia kohteita kaikille kaupunkilaisille.

Reitti tarjoaa myös mahdollisuuden nauttia esikaupunkialueiden pääosin rakentamattomien rantojen vehreydestä ja merellisistä maisemista.

Rantareitti on opastettu palvelemaan kävelijöitä ja pyöräilijöitä

Rantareitin opastus on toteutettu olemassa olevalle reitille. Periaatteena on, että reitillä on mahdollisuus kulkea mahdollisimman lähellä rantaa. Joiltakin osin kävely ja pyöräily on kuitenkin jouduttu erottamaan omille reiteilleen, sillä reitti ei ole kaikkialla pyöräiltävissä. Reitti ei myöskään ole koko pituudeltaan esteetön, eikä se ole kaikkialla valaistu. Rantareitti on talvikunnossapidon alaisuudessa silloin, kun katu tai pyöräväyläkin on.

Rantareitti opastetaan reittivahvenneopasteilla ja karttaopasteilla. Kullakin reitillä on omat värinsä – itäisen rantareitin väri on Helsingin brändiväreihin pohjautuva pastellin oranssi. Periaatteena on, että reitti tulee olla kuljettavissa maastoon sijoitettujen opasteiden eli reittivahventeiden, viittaopasteiden ja karttataulujen avulla.

Karttaopasteen pohjana toimii peruskartta. Karttaopasteisiin on reitin lisäksi sijoitettu reittiä palvelevia nähtävyyksiä ja muita kiinnostavia kohteita joko nimettynä tai kuvasymbolein. Karttakohteiden valinnassa myös asukkailta pyydettiin näkemyksiä ja ideoita verkkokyselyllä.

Jokaisessa karttaopasteessa on peruskartan sisällön lisäksi esittelyteksti, mittajana, kartan sijainti katuosoitteena sekä Helsinki-infon ja hätäkeskuksen numerot.

Opastettu rantareitti kattaa tulevaisuudessa koko Helsingin

Kaupunki muuttuu ja rakentuu jatkuvasti – sillä on vaikutusta myös rantareittien linjauksiin.

Helsingin rantareittiä kehitetään vaiheittain siten, että se muodostaa jatkuvan ja toimivan palveluiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien verkoston. Rantareittien ja myös niihin liittyvien viheralueiden opastus tukevat tulevaisuudessa Helsingin merellisyyden sekä luonto- ja virkistyspalveluiden saavutettavuutta.

Rantareitit kannustavat liikkumaan Helsingin rannoilla. Eurooppalaisittain erityistä on se, että Helsingin rantareitit ovat kaikille avoimia ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Seuraavaksi toteutetaan Seurasaarenselän rantareitti. Suunnitteilla on tämän jälkeen toteuttaa opastus Lauttasaaren, Vanhankaupunginlahden ja Laajasalon rantareiteille.