Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto ei puolla Meri-Rastilan terveysaseman avaamista uudelleen

Vuosaaren terveysaseman aula.

Arkistokuva Vuosaaren terveysasemalta.

Sosiaali- ja terveyslautakunta on antanut 6.9. lausuntonsa kaupunginhallitukselle vuosaarelaisvaltuutettu Ville Jalovaaran (sd.) talousarvioaloitteesta, jossa ehdotetaan terveydenhoidon resurssipulan korjaamista Vuosaaressa avaamalla uudelleen vuonna 2005 suljettu Meri-Rastilan terveysasema. Lisäksi aloitteessa ehdotetaan, että tehdään kattava selvitys, mitkä taloudelliset ja tila- ja henkilöresurssit vaaditaan sujuvan hoitoon pääsyn takaamiseksi Vuosaaressa ja selvityksen perusteella budjetoidaan tähän tarvittavat varat Helsingin vuoden 2023 talousarvioon.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausunnossaan, että vuosaarelaisille tarjotaan terveyspalveluja Vuosaaren THK:ssa (terveys- ja hyvinvointikeskus) ja PK:ssa (perhekeskus), jotka ovat hyvin saavutettavissa, eikä ole perusteltua jakaa toimintaa useaan toimipisteeseen Vuosaaren alueella. Vuosaaren terveydenhoidon resursseja seurataan ja tarvittaessa niitä vahvistetaan talousarvion puitteissa. Palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuoteen 2035 asti ja sitä päivitetään vuosittain vastaamaan palvelutarpeita koko kaupungin laajuudelta.

Palveluiden saatavuutta arvioidaan uudelleen keväällä 2023

Lautakunta viittaa antamaansa lausuntoon 7.6.2022 koskien vuosaarelaisvaltuutettu Maarit Vierusen (kok.) aloitetta Vuosaaren terveysasemapalvelujen ulkoistamisesta. Lausunnossa käydään läpi yksityiskohtaisesti muun muassa Vuosaaren terveysaseman palvelujen saatavuutta, tehtyjä kehitystoimenpiteitä hoitoprosesseihin ja henkilöstöresurssitilannetta. Väestön kasvuennusteesta todetaan, että lähitulevaisuudessa suurimmat väestölisäykset tapahtuvat muualla kuin Vuosaaressa. 

Lautakunta näki välttämättömänä, että lausunnossa esitettyjen toimien vaikuttavuutta ja Vuosaaren terveyspalveluiden saatavuuden parantumista arvioidaan uudelleen vuoden 2023 keväällä. Jos Vuosaaren terveysasemapalveluiden saatavuus on tällöin merkittävästi heikompaa kuin muilla kaupungin alueilla, pitää lautakunta välttämättömänä käynnistää erityiset, selvityksiin perustuvat toimenpiteet Vuosaaren terveysasemapalveluiden saattamiseksi asianmukaiselle tasolle.

Lautakunta poikkesi lausunnossaan esittelijän ehdotuksesta tekemällä yhden lisäyksen äänin 11–2. Jäsen Pentti Arajärven (sd.) ehdotuksesta ja jäsen Sinikka Vepsän (sd.) kannattamana lausunnon kappaleen 7 loppuun lisättiin: ”Huomioon otetaan myös vaikutukset segregaation torjuntaan.”