Vuosaaren uusi biolämpölaitos otetaan pian käyttöön

Uusi biolämpölaitos on noussut vauhdilla sataman kupeeseen, Helenin nykyisten voimaloiden viereen. Päätös laitoksen rakentamisesta tehtiin alkuvuodesta 2020 ja ensitulet laitoksessa sytytetään nyt loppuvuodesta 2022. Kuva: Helen Oy

Uusi biolämpölaitos on noussut vauhdilla sataman kupeeseen, Helenin nykyisten voimaloiden viereen. Päätös laitoksen rakentamisesta tehtiin alkuvuodesta 2020 ja ensitulet laitoksessa sytytetään nyt loppuvuodesta 2022. Kuva: Helen Oy

– Vuosaaren biolämpölaitoksen investointipäätös tehtiin vuoden 2020 alussa ja ensitulet laitoksessa sytytetään nyt loppuvuodesta 2022. Biolämpölaitos rakentuu suunnitelmien mukaisesti lämmityskaudelle 2022–2023, projektijohtaja Antti Saikkonen Helen Oy:ltä luetteli torstaina 13.10. Vuosaaren satamassa Vuosaaren merimieskirkolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa. 

Energia ja energiansaanti ovat tämän päivän ajankohtaisia ja polttavia aiheita, joten Vuosaaren Kokoomuksen järjestämä keskustelutilaisuus herätti laajemmankin yleisön mielenkiinnon.

Vuosaaren biolämpölaitoksen rakentaminen perustuu Helenin tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Hanasaaren hiilivoimala suljetaan 2023 ja Salmisaaren hiilivoimala vuonna 2024. Vuosaaren biolämpölaitos korvaa noin neljänneksen suljettavan Hanasaaren voimalaitoksen kivihiilen käytöstä. Laitoksen osuus Helenin polttoainekulutuksesta on noin 15 %. Poistuva lämmöntuotanto korvataan ylijäämän kierrättämiseen lämpöpumpuilla, lämmön varastoinnilla ja Vuosaaren uudella biolämpölaitoksella.

Helenin historian suurimpia projekteja

Projektijohtaja Antti Saikkonen Helen Oy:ltä. Kuva: Eero Honkanen

– Vuosaaren biolämpölaitos on yksi Helenin historia suurimmista projekteista. Laitoksen työmaalla on työskennellyt yli 2 000 henkeä ja työmaan vahvuus on enimmillään ollut yli 500 henkilöä. Työntekijöitä on ollut 14 eri maasta, Antti Saikkonen kertoi.

Uusi biolämpölaitos sijaitsee Vuosaaren voimalaitosalueen nykyisten, 1990-luvulla käyttöön otettujen maakaasuvoimalaitosten pohjoispuolella. Biolämpölaitoksen kaukolämpöteho on noin 260 MW. Se ei tuota sähköä, mutta laitos on muunnettavissa yhdistetyksi kaukolämmön ja sähkön tuotantolaitokseksi investoimalla erilliseen turbiinilaitokseen.

Energiatehokkuus huipussaan

– Uusi laitos on erittäin energiatehokas. Kattilassa lämpötila on noin 700–900 astetta, mutta laitoksen 80 metriä korkeasta piipusta tulee ulos noin 11-asteista savukaasua, projektijohtaja Antti Saikkonen sanoi. 

Kattilan jälkeisten savukaasujen lämmön talteenotto saadaan maksimoitua ja lähes kaikki niiden sisältämä vesihöyry lauhdutettua erillisen lämmöntalteenottolaitoksen avulla. Vedenkäsittelylaitoksen ansiosta ei synny jätevettä ja lämmöntalteenottolaitoksella syntyvä lauhdekin hyödynnetään. 

Miksi laitos tuli juuri Vuosaareen?

Uusi biolämpölaitos Satamakaaren ja Niinisaarentien risteyksen kohdilta kuvattuna. Vasemmalla hakkeen vastaanottorakennus. Laitoksen savupiippu kohoaa 80 metriin.

Uusi biolämpölaitos Satamakaaren ja Niinisaarentien risteyksen kohdilta kuvattuna. Vasemmalla hakkeen vastaanottorakennus. Laitoksen savupiippu kohoaa 80 metriin. Kuva: Eero Honkanen

– Vuosaari valikoitu laitoksen paikaksi lähinnä siksi, että täällä oli riittävät tilat laitokselle (10 ha) ja paikka on logistisesti hyvä. Helenin vieressä olevat laitokset tarjoavat myös synergiaetuja, Saikkonen totesi.

Vuosaaren lämpölaitoksen pääpolttoaineena on metsätalouden sivutuotteena syntyvää alkuperäsertifioitua metsähaketta, purua ja kuorta. Hankinta-alue on koko Itämeren alue, joten polttoaineen suhteen laitos ei ole kokonaan riippuvainen kotimaan tarjonnasta.

Rekkakuljetuksia noin 60–70 vuorokaudessa

– Hakkeen rekkakuljetuksia tapahtuu Vuosaaren tietunnelin kautta noin 60–70 kappaletta vuorokaudessa pois lukien sunnuntait. Rekkaliikenteen määrä satamaan kasvaa noin 1 prosentilla. Haketus tapahtuu muualla ja polttoaine puretaan rekoista vastaanottorakennuksen sisällä. Sieltä hake kulkee kattilalaitokseen suljetuilla kuljettimilla. A-latoon mahtuu polttoainetta 26 000 m3, ja siilon kapasiteetti on 5 000 m3, Saikkonen kertoi.

Vuosaaresta on rakennettu uusi 10 kilometriä pitkä lämmönsiirtoyhteys  Pukinmäkeen. Välipumppaamo on Myllypurossa.

Biopolttoaineet kilpailu-kykyinen vaihtoehto

Työmaalla on työskennellyt yli 2 000 työntekijää 14 eri maasta. Kuva: Helen Oy

Vuosaaren biolämpölaitosinvestointi ei nosta kaukolämmön hintaa. Kivihiilen ja maakaasun verotusta on viime vuosina kiristetty, ja myös päästöoikeuksien hinta on noussut, mikä on nostanut kaukolämmön hintaa. Lämmöntuotannossa biopolttoaineet ovat tänä päivänä kivihiileen ja maakaasun verrattuna kilpailukykyinen vaihtoehto.

– Saattaa olla, että Vuosaaren laitos on Suomen energiatehokkain. Vuosaaren uuden biolämpölaitoksen ansiosta kaukolämmön hinta on myös vakaampi, projektijohtaja Antti Saikkonen sanoi.

Mahdolliseen sähkö-pulaan varauduttu valtakunnallisesti

Kimmo Malin Helenin yhteiskuntavastuun tiimistä kertoi energiakriisistä ja energian säästämisen keinoista. Mahdolliseen sähköpulaan on varauduttu valtakunnallisesti ja siihen liittyvät toimintamallit on hyvin suunniteltu ja harjoiteltu. Vasta viimeisimpänä keinona otetaan käyttöön alueelliset maksimissaan kaksi tuntia kestävät kiertävät sähkökatkot.

– Mutta sellaiset sähkökatkokset ovat viimeinen toimenpide. Järkevällä sähkökäytöllä ja suunnittelulla niitä tuskin tarvitaan, Kimmo Malin mietti.

Valtakunnallisesta sähkön tehotasapainosta ja operatiivisesta johtamisesta vastaa kantaverkkoyhtiö Fingrid. Lisätietoja mahdollisesta sähköpulasta löytyy Fingridin nettisivuilta täältä.

Omaa sähkökäyttöä Helenin asiakkaat voivat seurata osoitteessa: helen.fi/kirjautuminen tai Oma Helen -mobiilisovelluksella.

Teksti ja kuvat: Eero Honkanen