Broändan puro ei enää virtaa kunnolla

Vartiokylänlahden perukassa olevan Broändan puron virtaavuus on mielestäni selvästi vähentynyt. Syynä veden seisomiseen ja purouoman soistumiseen taitaa olla muutama vuosi sitten tehdyssä tulvavallissa. Uoman näivettyminen ei liene ollut tulvavallin tavoitteena? Myös seisovasta vedestä johtuvat hajuhaitat ovat lisääntyneet. Mustavuoren päässä puron korkeus on suuri ja siellä uoma tulviikin keväällä. Pitäisikö puroa jotenkin ruopata ja aukaista?

Kysyy Lenkkeilijä