Tuula Syrjälästä Vuoden vuosaarelainen, Jukka Isohanni palkittiin kunniamaininnalla

Vuosaari-Säätiö valitsi vuoden 2021 Vuoden vuosaarelaiseksi Tuula Syrjälän. Kunniamaininnalla palkittiin Jukka Isohanni. Palkitsemistilaisuus pidettiin Rastilan kartanolla Cafe Monamissa tiistaina 13.12. Kuvassa vasemmalta: Pertti Tossavainen ja Heikki Hurtta Vuosaari-Säätiöstä sekä palkitut Tuula Syrjälä ja Jukka Isohanni.

Vuosaari-Säätiö valitsi vuoden 2021 Vuoden vuosaarelaiseksi Tuula Syrjälän. Kunniamaininnalla palkittiin Jukka Isohanni. Palkitsemistilaisuus pidettiin Rastilan kartanolla Cafe Monamissa tiistaina 13.12. Kuvassa vasemmalta: Pertti Tossavainen ja Heikki Hurtta Vuosaari-Säätiöstä sekä palkitut Tuula Syrjälä ja Jukka Isohanni.

Vuoden vuosaarelainen 2021 palkitsemistilaisuus järjestettiin tiistaina 13.12. Vuosaaren kartanolla Cafe Monamin tiloissa. Vuosaari-Säätiön Matti Luopajärven ja Heikki Hurtan avattua tilaisuuden piti Vuosaari-Säätiön puolesta palkitsemispuheen Pertti Tossavainen. Hän totesi palkitsemisperusteissa esimerkiksi seuraavaa:

Tuula Syrjälä

”Vuosaari valittiin vuonna 2017 Suomen vuoden kaupunginosaksi. Suomen kotiseutuliiton raati nosti Vuosaaren vahvuudeksi yhdessä tekemisen, asukkaiden aktiivisuuden sekä ylpeyden omasta paikallisesta identiteetistä.

Kehittyvä ja kukoistava kaupunginosa tarvitsee aktiivisia toimijoita, jotka tekevät omalla työllään tutuksi asuinaluettaan. Kotiseuturakkaus sekä ylpeys omasta asuinalueesta välittyy parhaiten tekojen eikä pelkkien sanojen kautta.

Vuosaarelaisen Tuula Syrjälällä on pitkäaikainen harrastus, joka luo hyvää arkea vuosaarelaisten elämään. Tuula kerää ja organisoi roskien keräämistä kotisaaremme kaduilta ja luonnosta. Tuula tekee tätä työtä siis vapaa-ajallaan.

Syrjälän innoittajana on ollut useita eri ympäristösuojeluryhmiä, kuten esimerkiksi Roska päivässä -liike, jonka jäseniä on tuhansia ympäri maailmaa ja jossa myös muun muassa presidentit Niinistö ja Halonen ovat mukana. Hän on lisäksi perustanut Roska päivässä Vuosaaren seutu siistiksi -Facebook-ryhmän, johon kuka tahansa voi liittyä.

Termit kestävä kehitys, kierrätys sekä terve asuinalue eivät toteudu ilman yksilön omaa tahtoa ja työtä. Esimerkki ja esimerkin antaminen aikaansaavat sen, että yhä useampi vuosaarelainen omaksuu nämä tärkeä arvot osaksi omaa elämäänsä. 

Tuula Syrjälän monivuotinen toiminta Vuosaaressa ympäristön siivouksen ja vapaaehtoistoiminnan järjestämisessä on ollut vaikuttavaa ja tehokasta. Vuosaari-säätiö on päättänyt em. perusteiden johdosta valita Tuula Syrjälän Vuoden vuosaarelaiseksi 2021.”

Jukka Isohanni

”Vuosaari on iso kaupunginosa. 10 % Helsingin nuorista asuu Vuosaaressa. Kotisaarellamme on tällä hetkellä yksi lukio, neljä isoa yhtenäistä peruskoulua sekä yksi ala-aste.

Yleissivistys, oppimaan oppimisen taidot, sosiaaliset taidot sekä kriittinen ajattelukyky ovat muun muassa niitä tulevaisuustaitoja, joita tarvitaan työelämässä menestymiseen. Oppilas voi itse vaikuttaa, miten hyvin hän saavuttaa nämä taidot. Tähän hän tarvitsee tukea huoltajiltaan. Myös oppilaan opettajan rooli on suuri: hän ohjaa ja tukee nuorta.

Jukka Isohanni on ollut yli 30 vuotta erilaisissa opetusalan tehtävissä ja rooleissa Vuosaaressa. Hän on toiminut opettajana vuodesta 1989 lähtien ja rehtorina vuodesta 2005 lähtien. Jukka on toiminut opettajana Vuosaaren ala-asteella. Rehtorina hän on toiminut sekä Vuosaaren ala-asteella sekä Vuoniityn peruskoulussa. Hän on vuosien varrella auttanut ja ohjannut tuhansia nuoria. 

Vuosaari-säätiö on päättänyt antaa vuoden 2021 kunniamaininnan Jukka Isohannille hänen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta työstään Vuosaaren koulumaailmassa.”

Tuula Syrjälän roskien keräily alkoi harmituksesta

Tuula Syrjälä kunniakirjan ja mitalin kera Cafe Monamissa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.

Tuula Syrjälä kunniakirjan ja mitalin kera Cafe Monamissa järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa.

– Asuimme aiemmin Englannissa ja siellä minua harmitti yleinen roskaisuus. Muutimme Suomeen ja kuinka ollakaan, sama roskaisuus pisti täälläkin silmiin. Päätin omalta osaltani tehdä jotakin asian hyväksi ja ryhdyin vuonna 2016 puistokummiksi. Sain työvälineeksi muun muassa roskapihdit ja rupesin keräämään roskia, Tuula Syrjälä kertoi.

Ja roskia Tuula Syrjälä totisesti löysikin koti-Vuosaaresta. Vuodessa roskasäkkejä kertyi tarkan kirjanpidon mukaan peräti 56 säkillistä, jotka hän keräsi pääosin Kallvikintien varrelta.

– Olin perustamassa esimerkiksi Roska päivässä -Facebook-ryhmää ja olen ollut mukana siivoamassa rantoja. Pelkää roskankeruuta tämä ei ole ollut, olen ollut mukana hävittämässä vieraslajeja, kuten jättipalsamia, Syrjälä sanoi.

– Siivoustalkoiden järjestäminen tuntui aluksi työläältä, mutta saimme kasaan sellaisen tehoporukan, jonka avulla järjestimme keväällä siivoustalkoot Vuosaaren keskustassa. Liikkeelle saatiin peräti 120 talkoolaista, joten tuloksiakin oli Vuosaaren keskustassa näkyvissä. Ensi keväänä sitten taas uudelleen!

– Ehkä olen ollut näyttämässä esimerkkiä, mutta kyllä tuolle ydinporukalle kuuluu myös osa tästä palkinnosta. Tämä on hauskaa puuhaa ja loppujen lopuksi teen tätä työtä tulevien sukupolvien hyväksi, omien lasten ja lastenlasten hyväksi, Syrjälä mietti. 

– Ja hienoa, että tällainen tunnustus annetaan tällaiselle tavalliselle ihmiselle, Tuula Syrjälä totesi kiitollisena saamastaan tunnustuksesta.

– Tunnustus koko Vuosaaren koulumaailmalle

Pitkän päivätyön vuosaarelaisessa koulumaailmassa tehnyt Jukka Isohanni palkittiin kunniamaininnalla.

Pitkän päivätyön vuosaarelaisessa koulumaailmassa tehnyt Jukka Isohanni palkittiin kunniamaininnalla.

Pitkän päivätyön Vuosaaren kouluissa tehnyt, vuonna 2021 eläkkeelle siirtynyt opettaja ja rehtori Jukka Isohanni piti saamaansa kunniamainintaa tunnustuksena koko Vuosaaren koulumaailmalle.

– Puhutaan Vuosaari-hengestä, ja kyllä sellainen on olemassa ainakin täkäläisessä koulumaailmassa. Koin, että täällä puhalletaan yhteen hiileen ja tiedostetaan se, miten lapsia ja nuoria kasvatetaan yhdessä.

– Me on se ydinsana. Miten me yhdessä teemme yhteistä hyvää ja miten me yhdessä saamme tuloksia aikaan. Me on koulu ja koti yhdessä, oppilaat ja opettajat keittäjistä vahtimestareihin asti, kiteytti Jukka Isohanni kiittäessään saamastaan huomiosta.

Teksti ja kuvat: Eero Honkanen