Kallahteen valmistellaan uusia suunnitelmia

Kallahden suunnitteluperiaatealue. Kuva: Helsingin kaupunki

Kallahden suunnitteluperiaatealue. Kuva: Helsingin kaupunki

Helsingin kaupunki valmistelee Kallahteen suunnitteluperiaatteita alueen uudistamiseksi. Suunnitteluperiaatteet koskevat alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenneratkaisuiden, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä.

Suunnittelualueeseen kuuluu Kallahti lukuun ottamatta Pohjavedenpuistoa ja Kallahdenniemeä. Suunnittelualueeseen on otettu mukaan Aurinkolahden osa-alueelta Lillkallvikin puisto kokonaisuudessaan ja sen reunalla sijaitseva pysäköintialue.

Myös täydennysrakentamista tutkitaan

Suunnitteluperiaatteissa tutkitaan alueen täydennysrakentamista sekä palveluiden, liikenteen ratkaisujen, virkistysalueiden ja viheryhteyksien kehittämistä. Suunnitteluperiaatteet toimivat alueelle tulevaisuudessa valmisteltavien asemakaavojen pohjana.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen…

Kallahtea kuvattuna Cirrus-pilvenpiirtäjästä käsin. Kuva: Antti Honkanen

Kallahtea kuvattuna Cirrus-tornitalosta käsin. Kuva: Antti Honkanen

Suunnitteluperiaatteiden tavoitteena on alueen päiväkotiverkoston kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, asumisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman tasapainottaminen mahdollistamalla lisärakentaminen pääasiassa nykyisillä tonteilla, kaupallisten palveluiden lisääminen sekä julkisten tilojen kohentaminen.

Alueen suunnitteluun liittyviä toiveita, tarpeita ja näkemyksiä kartoitetaan kaikille avoimella Kerrokantasi-kyselyllä osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/kallahdenuudistus Kyselyyn voi vastata 6.2.–3.3.2023 välisenä aikana. 

Uutta Itä-Helsinkiä tilaisuus 8.2. verkossa

Kallahden suunnitteluperiaatteet esitellään keskiviikkona 8.2.2023 osana alueellista Uutta Itä-Helsinkiä -tilaisuutta. Tilaisuus pidetään verkossa. Ohjelma alkaa kello 17. Tilaisuuteen suositellaan liittymään kello 16.45 alkaen. 

Tilaisuuden ohjelma, liittymislinkki ja muut ohjeet löytyvät verkosta osoitteesta hel.fi/asukastilaisuudet