Ramsinranta IV kaupunkiympäristölautakunnassa

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan tiistaina 14.2. Ramsinniementie 18:sta sijaitsevan Ramsinranta IV asemakaavaa ja sen muutosehdotusta. Kaava mahdollistaisi uuden asuinkerrostalokorttelin rakentamisen Ramsinniemeen Transmeri Groupin omistamalle tontille. Samalla rantavyöhyke muuttuisi yleiseksi virkistysalueeksi. Asukasmäärän lisäys olisi noin 300 asukasta.

Kaavaratkaisun valmistelun aikana on laadittu selvitys Vuosaaren metsien luonnon monimuotoisuudesta. Kyseisen alueen metsien on arvioitu olevan hieman Vuosaaren keskiarvon yläpuolella. Kaupunki perustelee uusien kerrostalojen rakentamista alueen vetovoiman lisäämisellä.

Asia jätettiin pöydälle 14.2. kokouksessa Anni Sinnemäen (vihr.) pyynnöstä.