Painotettua luokkamuotoista opetusta ei saa lakkauttaa

Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan virkakunnan esitys koskien painotetun luokkamuotoisen opetuksen lopettamista on herättänyt paljon keskustelua myös vuosaarelaisten opettajien ja vanhempien keskuudessa. Esitetyn uudistuksen läpimeno johtaisi nykyisten painotettujen luokkien, kuten matematiikan, musiikin tai urheiluluokkien lakkauttamiseen kaupungin kouluissa. Helsingin Kokoomuksen valtuustoryhmä katsoo, että esitetyssä uudistuksessa on monta ongelmaa eikä sitä tule edistää.

Painotetun luokkamuotoisen opetuksen lakkauttamisen taustalla on pyrkimys segregaation ehkäisyyn ja niin sanotun koulushoppailun estäminen. Erityisesti segregoituneilla alueilla painotettu opetus on kuitenkin päinvastoin vetovoimatekijä oppilaille, jotka muussa tapauksessa hakeutuisivat toiseen kouluun. Luokkamuotoisen painotetun opetuksen poistamisessa onkin pikemminkin riski segregaation pahenemiseen, mikäli vanhemmat rupeavat valitsemaan asuinpaikkansa voimakkaammin lähikoulun perusteella.

Helsingissä on segregaation ehkäisemiseksi tehty toimenpiteitä ja näitä toimia tulee jatkaa määrätietoisesti. Tukea täytyy antaa erityisesti sinne, missä oppimistuloksissa ja opiskelurauhassa on suurimpia haasteita. Tähän Helsingissä on työkaluja, kuten tarveperustainen määräraha. Tällä lisärahoituksella koulut, joissa haasteita esiintyy, voivat palkata esimerkiksi lisää opettajia tai avustajia.

Luokkamuotoinen painotettu opetus tarjoaa lapsille mahdollisuuden oppia ja erikoistua omaan kiinnostuksen kohteestaan ja samalla motivoi laajemmin opintoihin. Painotetussa opetuksessa olevien oppilaiden oppimistulokset kertovat siitä, että Helsingin koulujen pitäisi pikemminkin lisätä painotetun opetuksen luokkia ja sen myötä mahdollistaa nykyistä laajemmin painotettuun opetukseen osallistuminen mahdollisimman monelle. Tasapäistämisen nimissä ei pidä romuttaa toimivaa järjestelmää.

Maarit Vierunen,
vuosaarelainen kaupunginvaltuutettu ja kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja