Nordsjön kartanon seudun asemakaava nähtävillä

Kartanoa ympäröi laaja kartanopuisto.

Kartanoa ympäröi laaja kartanopuisto.

Nordsjön kartanon ympäristössä rakennusten mahdollisia käyttötarkoituksia muutetaan ja tonttien sekä korttelien rajoja tarkistetaan. Jalankulun verkostoa selkeytetään. Alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.3.–25.4.2023 Helsingin kaupungin karttapalvelussa.